Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy do Ducha Świętego » Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

  Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

  Dary Ducha Świętego zostają nam obdarowane już w pierwszych momentach życia, gdy przyjmujemy sakrament chrztu świętego. Niemniej jednak, pełnię tych darów osiągamy dopiero poprzez sakrament bierzmowania. Warto zaznaczyć, że sam fakt uczestnictwa w sakramentach nie wystarcza, aby w pełni czerpać korzyści z tych łask. Konieczna jest również regularna praktyka modlitewna.

  Kościół katolicki naucza, że istnieje siedem darów Ducha Świętego, a są to:

  1. Dar Mądrości
  2. Dar Rozumu
  3. Dar Rady
  4. Dar Męstwa
  5. Dar Umiejętności
  6. Dar Pobożności
  7. Dar Bojaźni Bożej

  Biblijne źródło tych nauk zawarte jest w fragmencie Księgi Izajasza 11,2-3, gdzie mówi się o duchowych darach przyszłego Mesjasza. Te dary są niezbędne, aby Mesjasz mógł przynieść ludziom zbawienie, sprawiedliwość i pokój.

  Co oznacza 7 darów Ducha Świętego?

  Znaczenie darów Ducha Świętego w nauczaniu Kościoła katolickiego jest wyjątkowe i bogate.

  1. Dar Mądrości, zgodnie z nauką Kościoła, jest darem Ducha Świętego, który umożliwia ludziom rozpoznanie, że Bóg jest miłością. Ten dar pomaga spojrzeć na różne sytuacje, problemy i wydarzenia oczami Bożymi.
  2. Dar Rozumu służy wsparciu wierzących w zrozumieniu prawd wiary. Dzięki niemu człowiek może spojrzeć na obecne sytuacje i problemy, kierując się Bożym myśleniem i Jego planem zbawienia.
  3. Dar Rady umożliwia podejmowanie właściwych decyzji i dostarcza sił w trudnych momentach decyzyjnych.
  4. Dar Męstwa jest obdarowany nam, abyśmy bronili wartości, pokonywali trudności życiowe i podejmowali odważne decyzje.
  5. Dar Umiejętności pozwala dostrzegać obecność Boga we wszystkim, od przyrody i kosmosu po otaczające nas wydarzenia. Ten dar kształtuje wdzięczność za otrzymywane dary.
  6. Dar Pobożności jest darem, który pomaga być ufnością wobec Boga, podobnie jak dziecko ufa swojemu Ojcu. Współistnieje z przekonaniem o Bogu jako miłującym Ojcu, przyjacielu, który obdarza nas pokojem i radością.
  7. Ostatni dar, Bojaźń Boża, jest istotny do doskonalenia relacji zarówno z Bogiem, jak i z ludźmi. Uświadamia nam, że wszystko jest owocem łaski Bożej i zależy od Niego.

  Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

  Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

  Pobierz tekst modlitwy o 7 darów ducha świętego w PDF do druku

  Posłuchaj modlitwy o siedem darów Ducha Świętego:

   

  Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

  Od najmłodszych lat, Jan Paweł II, wówczas jeszcze jako małe dziecko, oddawał się codziennej modlitwie o Dary Ducha Świętego. To właśnie jego ojciec nauczył go tej modlitwy, a jej treść brzmiała następująco:

  Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

  Pobierz tekst modlitwy Jana Pawła II do Ducha Świętego w PDF do druku

  Posłuchaj modlitwy Jana Pawła II do Ducha Świętego: