Strona główna » Litanie » Litania do Krwi i Wody jako dary przebitego Serca Pana Jezusa

Litania do Krwi i Wody jako dary przebitego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.
Święci Archaniołowie i Aniołowie – módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Boży – módlcie się za nami.
Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka Bożego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojna dla dusz czyśćcowych – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych – wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Jezu Łaskawy i Miłosierny.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.


Módlmy się:
Wszechmogący, miłosierny Boże, wejrzyj na Krew i Wodę wypływające z otwartego Serca najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś Odkupicielem świata daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

image_pdfWydrukuj modlitwę