Przejdź do treści
Modlitwy » Tajemnice różańca » Różaniec – Tajemnice Światła

Różaniec – Tajemnice Światła

  Różaniec - Tajemnice Światła

  Przystępując do Tajemnic Światła, skupmy się na latach publicznej działalności Jezusa, Jego nauczaniu, cudach i momentach, które ujawniały Jego boską naturę. Te tajemnice dają nam wgląd w to, jak Jezus ukazywał Boże Królestwo na ziemi, zachęcając nas do życia według Jego słów i czynów.

  Tajemnice światła

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.

  ***

  Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.Amen.

  ***

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

  ***

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  ***

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  ***

  Tajemnica pierwsza – CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

  Tajemnica pierwsza - CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

  „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”

  (Mt 3,16-17)

  Jezus przychodzi nad Jordan, by przyjąć chrzest. Przychodzi do tego miejsca, które ma ważne znaczenie dla dziejów narodu wybranego. To od brzegów Jordanu rozpoczęło się wejście Hebrajczków do „Ziemi obiecanej”. A teraz Jezus pragnie od tego miejsca rozpocząć swoją publiczną działalność. Jezus wie jaka jest Jego misja pośród Ludu. A poprzez chrzest teraz manifestuje swoją obecność pośród tego Ludu. Jest przy Jezusie Ojciec, „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17). Jezus w spełnianiu dzieła zbawienia nie jest sam, jest z Nim Ojciec. W Nim, w Człowieku z Nazaretu ostatecznie objawia się Słowo Boga. Od tego momentu Miłość Boża objawia się w swojej pełni. Ta Miłość, którą i nas Bóg Ojciec obdarzył kiedyś w sakramencie Chrztu św.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica druga – OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ

  Tajemnica druga - OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ

  „Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

  (J 2, 5)

  Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej pokazuje ludziom prawdę o tym, że jest Matką. Dostrzega problemy, okazuje troskę i matczyne serce. Maryja nie chce, by święto nowożeńców zakończyło się niepowodzeniem, smutkiem. Także dzisiaj jak dobra Matka prosi Jezusa za światem w smutnych okolicznościach. „Nie mają wina” (J 2, 3). To tak jakby dziś chciała zawołać, nie ma pokoju w ludzkich sercach, w rodzinach, nie ma wzajemnej miłości. Maryja i Kościół wołają do dzisiejszych sług, do odpowiedzialnych za losy świata, za losy innych ludzi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Bo właśnie z posłuszeństwa owych sług wobec słów Jezusa ujawnia się cud. Jest to cud przemiany ludzkich serc, sumień, przemiany wspólnot rodzinnych, przemiany świata.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica trzecia – GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

  Tajemnica trzecia - GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

  „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.”

  (Mt 4, 17)

  Jezus rozpoczynając swoją działalność publiczną rozpoczyna od prorockiego wezwania, które wcześniej głosił Jan Chrzciciel na Pustyni Judzkiej: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2). Chrystus daje światło na nasze ludzkie drogi. Głosi Ewangelię Królestwa Bożego. To Królestwo jest Królestwem miłości, pokoju, dobra, prawdy i sprawiedliwości. Jakże tych wartości brakuje naszym czasom. I aby miłość, pokój, prawda i sprawiedliwość stały się fundamentem naszej codzienności musimy podjąć trud nawrócenia, trud przemiany serc i sumień. Dlatego Chrystus wzywa nas byśmy zmieniając wciąż na lepsze nasze życie stali się świadkami Królestwa Bożej Miłości

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica czwarta – PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

  Tajemnica czwarta - PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

  „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich.”

  (Mk 9, 2)

  Przemienienie na górze Tabor jest ukazane przez św. Marka w jego narracji wydarzeń zbawczych tak aby wskazać na ważne znaczenie dla historii zbawienia tego, co dokonało się na Taborze i jak było to istotne wydarzenie w życiu Jezusa i w życiu wspólnoty uczniów Chrystusowych reprezentowanych przez Piotra, Jakuba i Jana. Jesteśmy świadkami sceny wyjątkowej, wielkiej. Jezus pokazuje uczniom, że jest Mesjaszem. Jezus objawia swoją tajemnicę. Trzej uczniowie otrzymują łaskę uczestnictwa w Przemienieniu, które odkrywa misterium Boga. „ Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9, 5). To prawda! Dobrze jest być przy Jezusie. Dobrze jest nie zmarnować szansy, którą daje nam Bóg. Dobrze jest odnaleźć w życiu własna górę Tabor.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica piąta – USTANOWIENIE EUCHARYSTII

  Tajemnica piąta - USTANOWIENIE EUCHARYSTII

  „A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim… Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moja pamiątkę!. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”

  (Łk 22, 14.19-20)

  Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy okazuje Miłość „do końca” wobec ludzi. Jest to Miłość, która nie zatrzymuje nic dla siebie, jest ofiarowaniem siebie dla innych. Jezus ofiaruje swoje Ciało i Krew dla zbawienia ludzi. Musimy być wdzięczni za tak wielką Miłość ilekroć jesteśmy na Mszy świętej, ilekroć klękamy przed Najświętszym Sakramentem. Eucharystia to „sakrament Emmanuela”, jak uczył nas Sługa Boży Jan Paweł II. Jest to sakrament Boga, Który jest z nami, jest to sakrament Boga, Który jest Miłością. Jak odpowiadam moim życiem na tę Miłość? Jak przeżywam i jak żyje na co dzień tajemnicą Eucharystii?

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  ***

  Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

  ***

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.

  Pobierz Tajemnice Światła Różańca do druku w PDF