Strona główna » Nauka modlitwy » Człowiek lub Mesjasz: Rola Jezusa w judaizmie

Człowiek lub Mesjasz: Rola Jezusa w judaizmie

Mówiąc prosto, żydowski pogląd na Jezusa z Nazaretu jest taki, że był on zwykłym Żydem i najprawdopodobniej kaznodzieją żyjącym podczas rzymskiej okupacji Izraela w I wieku n.e. Rzymianie go rozstrzelali – i wielu innych nacjonalistycznych i religijnych Żydów – za wypowiadanie się przeciwko władzom rzymskim i ich nadużyciom.

Czy Jezus był Mesjaszem według wierzeń Żydów?

Po śmierci Jezusa, jego naśladowcy – w tamtym czasie mała sekta byłych Żydów znana jako nazarejczycy – twierdzili, że był on Mesjaszem (Mesjaszem, co oznacza namaszczony) prorokowanym w żydowskich tekstach i że wkrótce powróci, by wypełnić czyny wymagane od Mesjasza. Większość współczesnych Żydów odrzuciła to przekonanie, a judaizm jako całość nadal to robi. W końcu Jezus stał się ogniskiem małego żydowskiego ruchu religijnego, który szybko przekształcił się w wiarę chrześcijańską.

Żydzi nie wierzą, że Jezus był boski lub „synem Boga”, ani że Mesjasz prorokował w żydowskim piśmie. Jest postrzegany jako „fałszywy mesjasz”, czyli ktoś, kto uznał (lub którego zwolennicy zażądali za niego) płaszcza Mesjasza, ale ostatecznie nie spełnił wymagań określonych w wierze żydowskiej.

Jak ma wyglądać era mesjańska?

Według żydowskiego pisma przed przybyciem Mesjasza nastąpi wojna i wielkie cierpienie (Ezechiel 38:16), po których Mesjasz przyniesie polityczne i duchowe odkupienie, sprowadzając wszystkich Żydów z powrotem do Izraela i przywracając Jerozolimę (Izajasz 11: 11-12, Jeremiasz 23: 8 i 30: 3 oraz Ozeasz 3: 4-5).

Następnie Mesjasz ustanowi rząd Tory w Izraelu, który będzie służył jako centrum światowego rządu dla wszystkich Żydów i nie-Żydów (Izajasz 2: 2-4, 11:10 i 42: 1). Święta Świątynia zostanie odbudowana, a służba w świątyni rozpocznie się ponownie (Jeremiasz 33:18). Wreszcie, religijny system sądów Izraela zostanie odnowiony, a Tora będzie jedynym i ostatecznym prawem tego kraju (Jeremiasz 33:15).

Ponadto wiek mesjański będzie naznaczony pokojowym współistnieniem wszystkich ludzi pozbawionych nienawiści, nietolerancji i wojen – żydowskich lub nie (Izajasz 2: 4). Wszyscy ludzie rozpoznają JHWH jako jedynego prawdziwego Boga, a Torę jako jedyną prawdziwą drogę życia, a zazdrość, morderstwa i rabunki znikną.

Podobnie, zgodnie z judaizmem, prawdziwy Mesjasz musi:

  • być uważnym Żydem, potomkiem króla Dawida,
  • być zwykłą istotą ludzką (w przeciwieństwie do Bożego potomstwa).

Co więcej, w judaizmie objawienie ma miejsce w skali narodowej, a nie osobistej, jak w przypadku chrześcijańskiej narracji o Jezusie. Chrześcijańskie próby wykorzystania wersetów z Tory, aby potwierdzić, że Jezus jest Mesjaszem, są bez wyjątku wynikiem błędnych tłumaczeń.

Ponieważ Jezus ani nie spełnił tych wymagań, ani nie nadeszła era mesjańska, żydowska opinia jest taka, że ​​Jezus był tylko człowiekiem, a nie Mesjaszem.

Inne godne uwagi twierdzenia mesjańskie

Jezus z Nazaretu był jednym z wielu Żydów w całej historii, którzy albo próbowali bezpośrednio podawać się za mesjasza, albo których naśladowcy twierdzili to w ich imieniu. Biorąc pod uwagę trudny klimat społeczny pod rzymską okupacją i prześladowaniami w epoce, w której żył Jezus, nietrudno zrozumieć, dlaczego tak wielu Żydów tęskniło za czasem pokoju i wolności.

Najsłynniejszym z żydowskich fałszywych mesjaszów w starożytności był Szimon bar Kochba, który w 132 roku n.e. poprowadził początkowo udaną, ale ostatecznie katastrofalną rewoltę przeciwko Rzymianom, która doprowadziła do niemal unicestwienia judaizmu w Ziemi Świętej z rąk Rzymian. Bar Kochba twierdził, że jest Mesjaszem, a nawet został namaszczony przez wybitnego rabina Akivę, ale po śmierci bar Kochby w buncie jego czasów Żydzi odrzucili go jako kolejnego fałszywego mesjasza, ponieważ nie spełnił wymagań prawdziwego Mesjasza.

Drugi główny fałszywy mesjasz powstał w XVII wieku w czasach nowożytnych. Szabbatai Cwi był kabalistą, który twierdził, że jest długo oczekiwanym Mesjaszem, ale po tym, jak został uwięziony, przeszedł na islam, podobnie jak setki jego wyznawców, negując wszelkie roszczenia do Mesjasza.

image_pdfWydrukuj modlitwę