Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 16 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 16 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 16 grudzień 2023

  16 grudzień, Sobota
  Drugi Tydzień Adwentu
  Kolor szatfioletowy, Rok B, II
  Imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

  Pierwsze czytanie (Syr 48, 1-4. 9-11)

  Eliasz przyjdzie powtórnie

  Czytanie z Mądrości Syracha

  Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.

  Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.

  Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.

  Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

  Usłysz, Pasterzu Izraela, *
  Ty, który zasiadasz nad cherubami!
  Wzbudź swą potęgę *
  i przyjdź nam z pomocą.

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

  Powróć, Boże zastępów, *
  wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
  Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
  latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

  Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, †
  nad synem człowieczym, *
  którego umocniłeś w swej służbie.
  Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
  daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

  Aklamacja (Łk 3, 4c. 6)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
  wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Mt 17, 10-13)

  Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

  Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:

  «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

  Rozważanie nad Ewangelią

  Prorok Malachiasz przepowiedział, że Bóg Jahwe najpierw wyśle swojego wysłannika, aby przygotować ludzi na Jego przyjście przed końcem czasów i przeprowadzenie sądu nad światem. Ten posłaniec miał być głosem wiodącym ludzi do spotkania z Bogiem. Jezus, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, ujawnia swoim uczniom, że Bóg wypełnił tę obietnicę, wysyłając Jana Chrzciciela jako takiego posłańca. Niestety, niektórzy przywódcy władzy uważali go za zagrożenie i zniszczyli go, co przeszkodziło wypełnieniu jego misji jako przygotowującego drogę dla ludzi do Boga.

  To paradoks, że ci sami przywódcy później postąpili podobnie wobec samego Jezusa, który przyszedł jako wcielony Syn Boży. Nie jest to dziejowa pomyłka ani błąd w sztuce medycznej, ale wynika to z ludzkiej wolnej woli i czasem z błędnych motywacji czy zła woli, aby utrzymać kontrolę nad władzą lub zachować swoje pozycje społeczne.

  Dzisiaj, również jako ludzie, stoimy przed podobnymi wyborami i dylematami. Mamy możliwość wyboru, czy będziemy otwarci na Boga i na innych ludzi, czy będziemy wybierać drogę miłości, współczucia i współpracy, czy też postąpimy w sposób egoistyczny i wyłącznie dla własnych korzyści. To indywidualny wybór, który wpływa na nasze relacje z Bogiem i z ludźmi. Ważne jest, aby rozwijać w sobie otwartość na Boże posłannictwo i na potrzeby innych, abyśmy mogli być światłem i nadzieją dla siebie nawzajem i dla świata.