Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 14 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 14 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 14 grudzień 2023

  14 grudzień, Czwartek
  Drugi Tydzień Adwentu
  Kolor szat: biały, Rok B, II
  Imieniny: Alfreda, Jana, Izydora

  1. czytanie (Iz 41, 13-20)

  Bóg jest odkupicielem

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą».

  Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i pokruszysz góry, zamienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela.

  Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. ażeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał.

  Psalm (Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8))

  Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

  Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
  i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
  Pan jest dobry dla wszystkich, *
  a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

  Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

  Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
  i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
  Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
  i niech głoszą Twoją potęgę.

  Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

  Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
  i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

  Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

  Aklamacja (Por. Iz 45, 8)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków,
  niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Mt 11, 11-15)

  Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

  Jezus powiedział do tłumów:

  «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

  Rozważanie nad Ewangelią

  Jezus pojawia się ze św. Janem Chrzcicielem (w. 11) i przykuwa moją uwagę do niego. Chcę czerpać z niego nauki radykalnego przeżywania Adwentu. Jan staje się moim przewodnikiem, który prowadzi mnie do Jezusa, ucząc, jak czuwać, tęsknić za Nim i Go rozpoznawać.

  W czasie Adwentu zapraszam Jana Chrzciciela do mojego życia. Wybieram go jako mojego patrona i zdumiewam się jego skromnością oraz pokorą. Zastanawiam się, jakie cechy Jana mi brakuje, i dzielę się tym z nim, prosząc o modlitwę wstawienniczą do Jezusa.

  „Najmniejszy… większy jest niż on” (w. 11). Zauważam i podziwiam skromność oraz pokorę Jana, a szukając innych fragmentów Ewangelii dotyczących jego postaci, dostrzegam, że w centrum jego życia zawsze jest Jezus. Postanawiam zastanowić się nad codziennym świadectwem mojego życia w rodzinie, wspólnocie i posługach. Gdzie w tym wszystkim jest Jezus? Czy moje życie świadczy o Nim czy raczej ukrywam się przed Jego obecnością?

  Jezus opowiada o Janie (w. 12-15) i zwraca uwagę na gwałtowność i „ogień” Eliasza w jego życiu. Próbuję dostrzec podobne zdolności i cechy charakteru w sobie. Zastanawiam się, czy potrafię się poświęcić dla królestwa Bożego, jak Jan.

  Przemyślam moje zaangażowanie w życie Kościoła i posługi. Jak określam swoją postawę? Czy widoczna jest żarliwość, zdecydowanie, poświęcenie, czy raczej przeciętność, obojętność, pasywność?

  Razem z Janem Chrzcicielem zbliżam się do Jezusa. Modlę się, aby nauczył mnie radykalnie wybierać Go, odważnie się za Niego opowiadać. Kładę przed Nim moją miłość i oczekiwanie, wołając: „Jezu, Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem. Kocham Cię. Czekam na Ciebie!”.