Strona główna » Nauka modlitwy » Co to jest Wielki Piątek?

Co to jest Wielki Piątek?

Wielki Piątek obchodzony jest w piątek przed Niedzielą Wielkanocną. W tym dniu chrześcijanie wspominają mękę, czyli cierpienie i śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan spędza Wielki Piątek na poście, modlitwie, pokucie i rozważaniu agonii i cierpienia Chrystusa.

Biblijne odniesienia do Wielkiego Piątku

Biblijne odniesienia do Wielkiego Piątku Biblijną relację o śmierci Jezusa na krzyżu lub ukrzyżowaniu, jego pogrzebie i zmartwychwstaniu, czyli zmartwychwstaniu, można znaleźć w następujących fragmentach Pisma Świętego: Ew. Mateusza 27: 27-28: 8; Marka 15: 16-16: 19; Łukasza 23: 26-24: 35; i Jana 19: 16-20: 30.

Co się wydarzyło w Wielki Piątek?

W Wielki Piątek chrześcijanie koncentrują się na śmierci Jezusa Chrystusa. W noc przed śmiercią Jezus i jego uczniowie wzięli udział w Ostatniej Wieczerzy, a następnie udali się do Ogrodu Getsemani. Tam Jezus spędził ostatnie godziny na modlitwie do Ojca, podczas gdy jego uczniowie spali w pobliżu:

„Idąc trochę dalej, upadł twarzą na ziemię i modlił się:‚ Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mi ten kielich zostanie odebrany. Jednak nie tak, jak ja chcę, ale jak ty”(Mateusz 26) : 39, NIV)

„Ten kielich” to śmierć przez ukrzyżowanie, jedna z najbardziej przerażających i bolesnych metod egzekucji w starożytnym świecie. Ale „ten kielich” reprezentował także coś jeszcze gorszego niż ukrzyżowanie. Chrystus wiedział, że po śmierci weźmie na siebie grzechy świata – nawet najbardziej ohydne zbrodnie, jakie kiedykolwiek popełniono – aby uwolnić wierzących od grzechu i śmierci:

„Modlił się bardziej żarliwie i był tak udręczony, że jego pot spadł na ziemię jak wielkie krople krwi”. (Łk 22:44, NLT)

Zanim nastał ranek, Jezus został aresztowany. O świcie został przesłuchany przez Sanhedryn i skazany. Ale zanim mogli go uśmiercić, przywódcy religijni najpierw potrzebowali Rzymu, aby zatwierdził ich wyrok śmierci. Jezus został zabrany do Poncjusza Piłata, rzymskiego namiestnika Judei. Piłat nie znalazł powodu, by oskarżyć Jezusa. Kiedy dowiedział się, że Jezus pochodzi z Galilei, która znajdowała się pod jurysdykcją Heroda, Piłat posłał Jezusa do Heroda, który był w tym czasie w Jerozolimie.

Jezus odmówił odpowiedzi na pytania Heroda, więc Herod odesłał go z powrotem do Piłata. Chociaż Piłat uznał go za niewinnego, bał się tłumów, które chciały ukrzyżować Jezusa, więc skazał Jezusa na śmierć.

Jezus był brutalnie bity, wyszydzany, uderzany laską w głowę i opluwany. Na jego głowie nałożono koronę cierniową i rozebrano go do naga. Został zmuszony do niesienia własnego krzyża, ale kiedy stał się zbyt słaby, Szymon z Cyreny był zmuszony nieść go za niego.

Jezus został zaprowadzony na Kalwarię, gdzie żołnierze wbijali gwoździe przypominające kołki w nadgarstki i kostki, mocując go do krzyża. Nad jego głową umieszczono napis „Król Żydów”. Jezus wisiał na krzyżu przez około sześć godzin, aż wziął ostatni oddech. Kiedy był na krzyżu, żołnierze rzucali losy o ubranie Jezusa. Widzowie wykrzykiwali obelgi i szydzili.

W tym samym czasie ukrzyżowano dwóch przestępców. Jeden wisiał po prawej stronie Jezusa, a drugi po jego lewej stronie (Łk 23: 39-43). W pewnym momencie Jezus zawołał do swojego ojca: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”.

Wtedy ciemność ogarnęła ziemię. Kiedy Jezus wyzionął ducha, trzęsienie ziemi wstrząsnęło ziemią i spowodowało, że kurtyna świątyni pękła na pół od góry do dołu:

„W tym momencie kurtyna w sanktuarium Świątyni została rozdarta na dwoje, od góry do dołu. Ziemia zatrzęsła się, skały rozpadły się, a groby otworzyły się. Ciała wielu pobożnych mężczyzn i kobiet, którzy umarli, powstały z martwych Po zmartwychwstaniu Jezusa opuścili cmentarz, weszli do świętego miasta Jerozolimy i ukazali się wielu ludziom. „ (Mateusza 27: 51-53, NLT)

Rzymscy żołnierze mieli w zwyczaju łamać nogi przestępcy, powodując szybszą śmierć. Ale tylko złodziejom złamano nogi. Kiedy żołnierze przyszli do Jezusa, był już martwy. Gdy zapadł wieczór, Józef z Arymatei (z pomocą Nikodema) zdjął ciało Jezusa z krzyża i umieścił go w swoim nowym grobie. Na wejście przetoczono wielki kamień, który zapieczętował grób.

Dlaczego Wielki Piątek nazywany jest „dobrym”?

W chrześcijaństwie Bóg jest święty, a ludzie są grzeszni; świętość jest nie do pogodzenia z grzechem, więc grzech ludzkości oddziela nas od Boga. Karą za grzech jest wieczna śmierć. Ale ludzka śmierć i ofiary ze zwierząt nie wystarczą, by odpokutować za grzech. Zadośćuczynienie wymaga doskonałej, nieskazitelnej ofiary złożonej we właściwy sposób.

Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus był jedynym i jedynym doskonałym Bogiem-człowiekiem, że jego śmierć była doskonałą ofiarą zadośćuczynienia za grzech i że dzięki Jezusowi nasze własne grzechy mogą zostać przebaczone. W konsekwencji, kiedy przyjmujemy zapłatę Jezusa Chrystusa za grzech, On zmywa nasz grzech i przywraca nam prawo do stawania przed Bogiem; Miłosierdzie i łaska Boga umożliwiają zbawienie i otrzymujemy dar życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa. Te przekonania wyjaśniają, dlaczego datę ukrzyżowania Jezusa uważa się za „Wielki” piątek.

image_pdfWydrukuj modlitwę