Strona główna » Nauka modlitwy » Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego na zwykłym różańcu?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego na zwykłym różańcu?

Koronka do Miłosierdzia Bożego to stosunkowo niedawne, ale bardzo popularne nabożeństwo, które Pan Jezus objawił polskiej zakonnicy św. Marii Faustynie Kowalskiej. W Wielki Piątek 1937 r. Chrystus ukazał się św. Faustynie i poprosił ją, aby odmawiała tę koronkę przez dziewięć dni, począwszy od Wielkiego Piątku, a skończywszy na Oktawie Wielkanocy (niedziela po Niedzieli Wielkanocnej), znanej obecnie jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Koronka najczęściej odmawiana jest w ciągu tych dziewięciu dni, ale można ją odmawiać o każdej porze roku, a św. Maria Faustyna odmawiała ją niemal nieprzerwanie. Koronkę można odmówić na standardowym różańcu, a całe nabożeństwo trwa zaledwie 20 minut – mniej więcej tyle, ile potrzeba na odmawianie różańca.

Krok 1

Czyńcie znak krzyża

Krok 2

Odmawiajcie początkowe modlitwy. Są dwie modlitwy otwierające; drugi powtarza się trzykrotnie:

Pierwsza modlitwa

Skończyłeś, Jezu, ale źródło życia wytrysnęło dla dusz, a ocean miłosierdzia otworzył się dla całego świata. O źródło życia, niezgłębione Miłosierdzie Boże, ogarnij cały świat i opróżnij się na nas.

Druga modlitwa

O Krwi i Wodo, która trysnęła z Serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie!

(powtórz trzy razy)

Krok 3

Módlcie się Ojcze nasz

Krok 4

Módlcie się Zdrowaś Maryjo

Krok 5

Odmów Credo Apostołów

Krok 6

Odmawiajcie modlitwę „Ojcze Przedwieczny”. Na koraliku „Ojcze nasz” przed każdą dekadą, módlcie się następującą modlitwą.

Ojcze Przedwieczny, ofiarowuję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata. Amen.

Krok 7

Odmów 10 razy modlitwę „Ze względu na Jego bolesną mękę”. Na każdym koraliku Zdrowaś Maryjo w każdej dekadzie odmówcie następującą modlitwę:

Ze względu na Jego bolesną mękę
Dla Jego bolesnej męki, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Krok 8

Powtórz kroki 6 i 7: W każdym z następnych czterech dekad Koronki powtórz kroki 6 i 7

(módl się do „Ojca Przedwiecznego”, a następnie 10 „W imię Jego bolesnej męki”).

Krok 9

Po odmówieniu wszystkich pięćdziesięciu lat Koronki, módlcie się „Końcowa Doksologia”, która powtarza się trzykrotnie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

(powtórz trzy razy)

Krok 10

Odmów modlitwę końcową:

Odwieczny Boże, w którym miłosierdzie jest nieskończone, a skarbiec współczucia niewyczerpany, spójrz na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie Twoje, abyśmy w trudnych chwilach nie rozpaczali ani nie popadali w przygnębienie, ale z wielką ufnością poddawali się Twoja święta wola, która jest samą miłością i miłosierdziem. Amen.

Krok 11

Zakończ znakiem krzyża

image_pdfWydrukuj modlitwę