Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie » Litania do Miłosierdzia Bożego

Litania do Miłosierdzia Bożego

  Litania do Miłosierdzia Bożego

  Z głęboką radością i pasterskim sercem zapraszam Was do udziału w nadzwyczajnym spotkaniu modlitewnym, którego sercem będzie Litania do Miłosierdzia Bożego. Spotkanie to stanowi niepowtarzalną okazję, aby wspólnie zagłębić się w bezmiar miłosierdzia naszego Pana, które jest kluczem do nadziei i uzdrowienia.

  Litania do Miłosierdzia Bożego to nie tylko modlitwa; to wyraz naszej wspólnej podróży w poszukiwaniu Bożej obecności w naszym życiu. Przez tę modlitwę, doświadczamy głębokiej rozmowy z Bogiem, który jest miłością i przebaczeniem. To czas, by wspólnie prosić o łaskę, zrozumienie i siłę do pokonywania codziennych wyzwań.

  Podczas tego spotkania będziemy razem kontemplować miłosierdzie Boże, które jest darem i przewodnikiem na naszej duchowej ścieżce. To wyjątkowy moment, aby poczuć wspólnotę, wsparcie i duchowe odnalezienie w naszym życiu.

  Zachęcamy każdego, kto pragnie pogłębić swoje doświadczenie duchowe, do dołączenia do nas w tym wyjątkowym akcie modlitwy i wspólnoty.

  Litania do Miłosierdzia Bożego

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
  Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
  Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęcicięla,
  Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
  Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
  Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
  Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
  Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
  Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
  Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
  Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
  Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
  Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
  Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
  Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
  Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
  Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
  Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
  Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
  Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
  Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
  Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
  Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
  Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
  Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
  Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
  Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
  Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
  Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
  Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
  Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
  Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
  Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
  Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

  Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

  K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
  W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

  Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków.

  Amen.

  Pobierz tekst Litanii do Miłosierdzia Bożego w PDF do druku

  Posłuchaj Litanii do Miłosierdzia Bożego:

   

  Znaczenie Litanii do Miłosierdzia Bożego

  Litania do Miłosierdzia Bożego jest jedną z najbardziej poruszających i głębokich modlitw w chrześcijańskiej tradycji. Ta modlitwa, będąca wyrazem bezgranicznego zaufania do miłosierdzia Bożego, odzwierciedla głębokie przekonanie o miłości i łasce, jaką Bóg oferuje każdemu człowiekowi.

  W skład Litanii wchodzą wezwania, które odnoszą się do różnych aspektów miłosierdzia Bożego. Słowa te, wznoszone z głębi serca, mają na celu przypomnienie o wszechobecnej miłosiernej miłości Boga, która objawia się w codziennym życiu każdego człowieka. Modlitwa ta jest szczególnie znacząca, ponieważ wzywa do kontemplacji nad Bożym miłosierdziem w sposób szczegółowy i osobisty, zachęcając do głębszego zrozumienia i przeżywania wiary.

  Litania do Miłosierdzia Bożego jest często odmawiana podczas różnych nabożeństw, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu i w czasie święta Miłosierdzia Bożego, które przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jest ona również popularna wśród osób poszukujących pocieszenia i nadziei w trudnych chwilach życia, stanowiąc dla nich źródło siły i inspiracji.

  Ta modlitwa nie tylko pogłębia duchową więź z Bogiem, ale także pomaga w przezwyciężaniu osobistych wyzwań i kształtowaniu postawy otwartości na przebaczenie i miłość. Poprzez Litanię do Miłosierdzia Bożego, wierni uczą się, jak przyjmować i udzielać miłosierdzia w swoim życiu, co jest kluczowym aspektem chrześcijańskiego powołania.

  W ten sposób, Litania do Miłosierdzia Bożego staje się nie tylko modlitwą, ale również drogowskazem na ścieżce duchowego wzrostu, pomagającym kształtować postawę miłosierdzia, empatii i głębokiej wiary w życiu codziennym.