Przejdź do treści
Modlitwy » Tajemnice różańca » Różaniec – Tajemnice Bolesne

Różaniec – Tajemnice Bolesne

  Różaniec - Tajemnice Bolesne

  Odmawiając Tajemnice Bolesne, pamiętajmy o Męce i śmierci Jezusa na krzyżu. Te głęboko poruszające tajemnice prowadzą nas przez najcięższe chwile Jego życia, od modlitwy w Ogrójcu po śmierć na Golgocie. Niech ta modlitwa wzmocni naszą wytrwałość w cierpieniach i pomaga nam znaleźć pociechę w Jego ofierze.

  Tajemnice bolesne

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.

  ***

  Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.Amen.

  ***

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

  ***

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  ***

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  ***

  Tajemnica pierwsza – MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

  Tajemnica pierwsza - MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

  „Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!.”

  (Łk 22, 40-42)

  W ciszy ogrodu Getsemani Jezus poddaje się woli Ojca. Nie jest to łatwe. Jezus odczuwa po ludzku lęk, trwogę, ale z Miłości do ludzi, dla naszego zbawienia podejmuje „kielich cierpienia”. „Godzina Getsemani” jest wydarzeniem zbawczym. Ona zmienia bieg dziejów świata. „Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42). Ile ufności wobec Ojca jest w tych słowach. Ile Miłości, całkowitego ofiarowania siebie. Te słowa zapowiadają inne, które będą wypowiedziane na Golgocie „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23, 46). Chociaż uczniowie Jezusa śpią, my chcemy być przy Naszym Mistrzu w „Godzinie Getsemani”. Nie możemy przespać tej „Godziny”. Trzeba nam czuwać.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica druga – BICZOWANIE PANA JEZUSA

  Tajemnica druga - BICZOWANIE PANA JEZUSA

  „Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować”

  (J 19, 1)

  Jezus chociaż niewinny jest biczowany. Patrząc na tę scenę ewangeliczną rozumiemy jak wielką ofiarą jest okupione nasze zbawienie. Ta ofiara niesie ból i cierpienie, ale jest poniesiona z Miłości „do końca”. Widząc Jezusa pod rzymskimi biczami pamiętamy o tylu niewinnych, bitych, torturowanych, poniewieranych za Prawdę, za sprawiedliwość. Ilu mężczyzn, kobiet i dzieci, jeszcze dziś jest przetrzymywanych w miejscach tortur, w ramionach śmierci. Historia Jezusa powtarza się w tak wielu miejscach na świecie. Powtarza się w życiu tak wielu niewinnych.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica trzecia – CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

  Tajemnica trzecia - CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

  „A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu żydowski!. I policzkowali Go.”

  (J 19, 2-3)

  Gwardziści Piłata zaprowadzają Jezusa do pretorium. Tu obdzierają Go z szat, okrywają Go purpurowym płaszczem i wkładają na głowę koronę z cierni. To bolesna korona, rani skronie i głowę. Jakby tego było mało, żołnierze szydzą z Jezusa, policzkują, biją. Okazują swoją małość, wydaje się im, że mają władzę nad Jezusem. Ci żołnierze to „mali władcy”. Często także w dzisiejszym świecie są ci, którzy mają władze nad słabszymi. Tych poniżanych przez dzisiejszych władców reprezentuje Jezus, Król w koronie z cierni. On zawsze staje po stronie słabszych, lekceważonych, bo Jego Królestwo, to jest Królestwo Miłości, Prawdy i sprawiedliwości.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica czwarta – DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

  Tajemnica czwarta - DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

  „Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.”

  (J 19, 16-17)

  Rozpoczyna się królewska droga krzyża. Jezus wybiera drogę wierności wobec woli Ojca. Nie odrzuca krzyża, bierze go na swoje ramiona. Jezus uczy nas, ze nie należy uciekać od krzyża. Uczy nas, że krzyża nie można wyrwać z sumienia. Krzyż, który dźwiga Jezus nadaje inny sens ludzkiemu cierpieniu. Krzyż staje się znakiem zbawienia, staje się bramą do pełni życia. Jezus na drodze krzyżowej dźwiga nasze słabości, boleści. W Jego krzyżu uobecnia się nauka Miłości i nadzieja dla tylu cierpiących.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  Tajemnica piąta – ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

  Tajemnica piąta - ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

  „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się!. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.”

  (J 19, 28-30)

  Jezus, Człowiek dobry i sprawiedliwy, jest ukrzyżowany razem ze złoczyńcami. Jest niewinny, ale taka jest cena Miłości „do końca”, taka jest cena zbawienia. „Pragnę”, w tym słowie jest zawarta cała prawda o Jego Miłości, o Jego ofierze. Jezus pragnie, by świat się zmienił, by odmieniło się serce człowieka. To dlatego teraz „dokonuje się” zbawienie. To dlatego spełnia się wola Ojca. Naszym obowiązkiem Miłości jest stać teraz na Golgocie. Trwać bez lęku, czy też kompromisu z duchem tego świata, przy Krzyżu Jezusa razem z Maryją. „Juxta crucem tecum stare”. Chcę pod Krzyżem stać przy Tobie.

  1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

  ***

  Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

  ***

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.

  Pobierz Tajemnice Bolesne Różańca do druku w PDF