Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 7 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 7 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 7 grudzień 2023

  Czwartek, 7 grudnia 2023
  1 tygodnia Adwentu
  kolor liturgiczny: fioletowy | Rok B, II
  Imieniny: Ambrożego, Marcina

  Pierwsze czytanie (Iz 26, 1-6)

  Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej:

  «Miasto mamy potężne; on jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.

  Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».

  Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a))

  Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja

  Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
  bo Jego łaska trwa na wieki.
  Lepiej się uciekać do Pana, †
  niż pokładać ufność w człowieku. *
  Lepiej się uciekać do Pana,
  niż pokładać ufność w książętach.

  Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja

  Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
  wejdę przez nie i podziękuję Panu.
  Oto jest brama Pana, *
  przez nią wejdą sprawiedliwi.

  Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja

  Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
  i stałeś się moim zbawcą.
  O Panie, Ty nas wybaw, *
  pomyślność daj nam, o Panie!

  Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja

  Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
  błogosławimy wam z Pańskiego domu.
  Pan jest Bogiem *
  i daje nam światło.

  Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja

  Aklamacja (Por. Iz 55, 6)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Szukajcie Pana, gdy można Go znaleźć,
  wzywajcie Go, gdy jest blisko.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27)

  Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

  Jezus powiedział do swoich uczniów:

  «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

  Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

  Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

  Rozważanie nad Ewangelią

  Dzisiejsza wypowiedź Jezusa jest jak mapa do właściwej postawy chrześcijańskiej. Nie każdy, kto woła do Boga: „Panie, Panie!” poprzez modlitwę, znajdzie miejsce w Królestwie Niebieskim. To tylko osoby, które czynią Jego wolę w swoim codziennym życiu, zostaną do niego wprowadzone. Innymi słowy, modlitwa musi stać się motorem działania i troskliwym pochyleniem się nad innymi ludźmi w rodzinie, sąsiedztwie, pracy i na uczelni.

  Ktoś, kto jedynie słucha Bożego Słowa, na przykład uczęszczając na nabożeństwa, czytając Pismo Święte i modląc się, ale nie przekłada tych nauk na swoje życie, jest jak osoba niemądra (w tekście greckim: mōros, głupi, tępy), która buduje swój życiowy dom na piasku, bez solidnych fundamentów. Kiedy nadchodzą burze życiowe, choroby lub utrata pracy, taki dom zawala się jak domek z kart.

  Natomiast ten, kto słucha Bożego Słowa i starannie stara się żyć według tych nauk każdego dnia, czyli wciela je w swoje życie, jest przez Jezusa uważany za mądrą osobę (fronimos). Buduje on swoją prywatną lub rodziną siedzibę na mocnych fundamentach. Chociaż i jemu mogą przyjść trudności, choroby i chwile zwątpienia, jego dom nie zawali się, ponieważ opiera się na skale, czyli na Chrystusie.