Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 2 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 2 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj 2 grudzień 2023

  Sobota, 2 grudnia 2023
  Rok A, I
  Kolor szat: zielony albo biały

  Pierwsze czytanie (Dn 7, 15-27)

  Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw

  Czytanie z Księgi proroka Daniela
  Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia powstałe w mojej głowie przeraziły mnie. Przybliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego.

  On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w liczbie czterech – to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków.
  Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. Patrzyłem, a róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo.

  Powiedział tak: Czwarta bestia – to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i na proch zetrze. Dziesięć zaś rogów – z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, różny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił świętych Najwyższego, postanowi zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.
  Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.

  Psalm (Dn 3, 82a i 83a i 84a i 85a. 86a i 87 (R.: por. 57b))

  Chwalcie na wieki najwyższego Pana

  Błogosławcie Pana, synowie ludzcy, *
  błogosław Pana, Izraelu.
  Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
  błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
  Chwalcie na wieki najwyższego Pana
  Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
  błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
  Błogosławcie Pana, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
  Chwalcie na wieki najwyższego Pana

  Aklamacja (Por. Łk 21, 36)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
  abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 21, 34-36)

  Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
  Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

  Rozważania nad Ewangelią

  W przededniu nowego roku liturgicznego, rozmyślam nad słowami Jezusa: „Uważaj na siebie…” (wers 34). Te słowa, pełne czułej miłości i troski, wyznaczają ścieżkę na nadchodzący rok. Zastanawiam się, co one dla mnie znaczą.

  Jezus zwraca uwagę na zagrożenia, które mogą pozbawić życie jego smaku i sensu: pijaństwo, obżarstwo, i ziemskie troski (wers 34). Te zachowania, zakorzenione w grzechu i utracie siebie, wskazują na uzależnienia i brak wewnętrznej wolności, które przeszkadzają w dokonywaniu dojrzałych wyborów. Zastanawiam się nad moimi własnymi ograniczeniami, które nie pozwalają mi żyć pełnią życia.

  Życiowym celem jest zjednoczenie z Jezusem. Moje życiowe oczekiwania są odzwierciedleniem tego celu. Rozważam, jakie są moje największe aspiracje i co one mówią o moim życiowym celu.

  Jezus zapewnia, że prawda o nim jako jedynym celu życia zostanie w końcu ujawniona. Ten dzień nadejdzie niespodziewanie, jak potrzask (wers 35), i wtedy ukaże się pełna prawda o moim życiu – dla kogo czy czego naprawdę żyłem.
  Aby utrzymać koncentrację na najważniejszym celu życia, potrzebne są czujność i modlitwa. Pomogą one w ciągłym rozeznawaniu moich prawdziwych postaw życiowych i oczyszczaniu się z zachowań, które oddalają mnie od Jezusa.

  Wiadomo mi, że kiedyś stanę przed Synem Człowieczym (wers 36). Jezus pragnie, bym stanął przed nim uradowany, nie zaskoczony. Powierzam Mu nowy rok liturgiczny, powtarzając: „Naucz mnie czuwać, modlić się i czekać na Ciebie każdego dnia”.