Przejdź do treści
Modlitwy » Nauka modlitwy » Co to są Roraty? Jak długo trwają i kiedy są msze?

Co to są Roraty? Jak długo trwają i kiedy są msze?

  Co to są Roraty?

  Roraty to jedna z tradycji adwentowych, odbywająca się w okresie przed Bożym Narodzeniem. Są to specjalne msze wotywne dedykowane Najświętszej Maryi Pannie, obchodzone w czasie Adwentu, który w 2023 roku rozpoczyna się 3 grudnia i trwa do Wigilii. 

  Nazwa „Roraty” wywodzi się od pieśni na wejście, bazującej na proroctwie Izajasza. Unikatowym elementem tych mszy jest zapalanie specjalnej świecy, zwanej „roratką”, na początku nabożeństwa. Często świecę zapalają dzieci i młodzież, co jest symbolem nadziei i oczekiwania.

  O której godzinie są Roraty w 2023?

  Roraty zazwyczaj rozpoczynają się o wschodzie słońca, między 6:00 a 6:30 rano. Jednak obecnie wiele parafii adaptuje ten zwyczaj, organizując msze wieczorne o 18:00, aby umożliwić udział osobom pracującym i uczniom. Charakterystyczne dla Rorat jest rozpoczynanie mszy w ciemności, która stopniowo rozjaśnia się dzięki światłu świec i lampionów niesionych przez uczestników. Nabożeństwo Roraty trwa od 30 minut do godziny i kończy się hymnem „Chwała na wysokości Bogu”.

  Dodatkowym zwyczajem stały się serduszka na Roraty – rodzaj loterii, w której dzieci przynoszą własnoręcznie wykonane serca z dobrymi uczynkami. Na koniec mszy losowane są trzy serduszka, a ich autorzy otrzymują figurki Maryi lub aniołków. W 2023 roku Roraty rozpoczynają się 28 listopada i trwają do 24 grudnia.

  Tradycja odprawiania rorat o świcie jest głęboko zakorzeniona w chrześcijańskiej tradycji. Ranny czas mszy ma na celu symbolizować czuwanie i oczekiwanie na świt, który jest metaforą przyjścia Jezusa. Dawniej roraty często odbywały się przed wschodem słońca, co miało duże znaczenie symboliczne – wschodzące słońce reprezentowało Chrystusa.

  Jeśli chcesz poznać szczegółowy harmonogram rorat w wybranej parafii, najlepiej jest zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami duszpasterskimi lub odwiedzić oficjalną stronę internetową kościoła. Każda wspólnota parafialna może ustalać własny, specyficzny rozkład mszy roratnich.

  Pomimo upływu czasu, tradycja mszy roratnich pozostaje niezmienna, będąc ważną częścią adwentowego okresu dla wielu wiernych, którzy przekazują te zwyczaje z pokolenia na pokolenie.

  Roraty – symbole adwentowe

  Roraty, będące wyjątkowymi nabożeństwami adwentowymi, obfitują w różnorodne tradycje, które nadają im wyjątkowej atmosfery i znaczenia. Oto kilka zwyczajów, które nadal są żywe w kościołach i wyróżniają roraty od standardowych mszy niedzielnych.

  Lampiony

  Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów rorat jest lampion, często określany jako „roratka” czy „rorata”. Ten zwyczaj jest szczególnie popularny wśród dzieci, które często samodzielnie tworzą te lampiony. Dawniej służyły one do oświetlenia drogi do kościoła w ciemnych porankach adwentowych. Współczesne lampiony często mają kształt czworoboku z witrażami przedstawiającymi chrześcijańskie symbole. Używa się też latarek lub małych lamp na baterie. Dodatkowo przy ołtarzu zapala się woskową świecę, często ozdobioną błękitną wstążką, symbolizującą Matkę Bożą. Lampion ma też głęboką biblijną symbolikę, nawiązując do przypowieści o roztropnych pannach oczekujących na przyjście Jezusa.

  Serduszka na Roraty

  Dodatkowym zwyczajem stały się „serduszka na Roraty” – rodzaj loterii, w której dzieci przynoszą własnoręcznie wykonane serca z dobrymi uczynkami. Na koniec mszy losowane są trzy serduszka, a ich autorzy otrzymują figurki Maryi lub aniołków. W 2023 roku Roraty rozpoczynają się 28 listopada i trwają do 24 grudnia.

  Te zwyczaje nie tylko wzbogacają doświadczenie adwentu, ale także pogłębiają zrozumienie jego znaczenia, tworząc atmosferę oczekiwania i refleksji w okresie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

  Pieśń adwentowa „Rorate caeli”

  Pieśń adwentowa „Rorate caeli”, która w dosłownym tłumaczeniu z łaciny oznacza „Niebiosa, rosę spuście nam z góry”, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i poruszających hymnów liturgicznych, wykonywanych podczas rorat –  w okresie Adwentu. Ta głęboko symboliczna pieśń ma swoje korzenie w proroctwach Izajasza, odwołując się bezpośrednio do fragmentów z Księgi Izajasza (Iz 45,8), które wyrażają głębokie pragnienie nadejścia Mesjasza i odnowy duchowej ludzkości.

  Ta pieśń nie tylko podkreśla liturgiczną tematykę Adwentu, ale również pomaga wiernym wejść w głębszą relację z tajemnicą Bożego Narodzenia, przypominając o nieustannej obecności Boga w historii ludzkości i o Jego obietnicy zbawienia.Ta pieśń nie tylko podkreśla liturgiczną tematykę Adwentu, ale również pomaga wiernym wejść w głębszą relację z tajemnicą Bożego Narodzenia, przypominając o nieustannej obecności Boga w historii ludzkości i o Jego obietnicy zbawienia.

  Zapraszamy do doświadczenia tej wyjątkowej tradycji i wspólnego śpiewu „Rorate caeli”, aby przygotować serce na przyjście Chrystusa w tym Adwencie.

  Niebiosa, rosę spuście nam z góry

  Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego

  Nie bądź zagniewany, Panie!
  Nie pamiętaj dłużej naszych grzechów!
  Oto miasto Świętego opuszczone, Syjon stał się pustkowiem,
  Jerozolima wyludniona
  Świątynia Twoja i dom chwały Twojej,
  gdzie wielbili Cię nasi ojcowie

  Rorate…

  Zgrzeszyliśmy i staliśmy się jak nieczysty
  I opadliśmy wszyscy niczym zwiędłe liście
  A nieprawości nasze jak wiatr nas rozniosły
  Zakryłeś przed nami swą twarz i wydałeś na pastwę naszych grzechów

  Rorate…

  Spójrz, Panie, na udrękę twego ludu
  I poślij tego, którego masz posłać
  Ześlij Baranka, Władcę ziemi, ze skały pustyni do góry Córy Syjonu
  By on sam zdjął z nas jarzmo niewoli

  Rorate…

  Pocieszcie się, pocieszcie się, ludu mój
  Wkrótce nadejdzie twoje zbawienie
  Czy dlatego tracisz ducha, że odnowiła się twoja boleść?
  Ocalę cię, nie bój się
  Jam jest bowiem Pan, Bóg twój, Święty Izraela,
  twój Odkupiciel

  Rorate…

  Rorate Caeli zaśpiewane w czasie rorat w kościele dominikańskim.