Strona główna » Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Pokuty i Pojednania

 

Sakrament pokuty i pojednania jest fundamentalną częścią wiary katolickiej. Poprzez ten sakrament możemy zbliżyć się do Boga z pokornym sercem i prosić o przebaczenie naszych grzechów.

Wyznajemy nasze grzechy księdzu, aby otrzymać rozgrzeszenie i pojednać się z Bogiem. Sakrament ten pomaga nam wzrastać w świętości, ponieważ pomaga nam uznać nasze błędy i niedociągnięcia, a także daje nam możliwość zastanowienia się nad tym, jak możemy poprawić naszą relację z Bogiem. Przynosi również pocieszenie, pokój i uzdrowienie naszym duszom, przypominając nam o nieskończonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia tym, którzy szczerze żałują.

W sakramencie pokuty i pojednania możemy odnaleźć poczucie nadziei, że bez względu na to, jak daleko odeszliśmy od Boga, On zawsze jest gotów przyjąć nas z powrotem w swoje kochające objęcia.

W sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób sąd, któremu zostanie poddany na końcu życia ziemskiego. Już teraz bowiem, w tym życiu, jest nam dana możliwość wyboru między życiem a śmiercią, i tylko idąc drogą nawrócenia, możemy wejść do królestwa Bożego, z którego wyklucza grzech ciężki Nawracając się do Chrystusa przez pokutę i wiarę, grzesznik przechodzi ze śmierci do życia i „nie idzie na sąd” (J 5,24).