Strona główna » Sakrament Pokuty i Pojednania » Obrzęd pokuty

Obrzęd pokuty

Przed przystąpieniem do spowiedzi należy przygotować się przez modlitwę i rachunek sumienia. Klękając przy konfesjonale, mówimy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kaplan odpowiada:

Na wieki wieków. Amen.

Następnie trzeba się przeżegnać:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan czyni znak krzyża i wypowiada słowa zachęty, np.:

Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Wyznanie grzechów rozpoczynamy zwykle: Ostatni raz przystępowałem do spowiedzi świętej…, pokutę zadaną odprawiłem…

Jeśli kapłan jest nieznajomy, trzeba podać wiek, stan życia i inne okoliczności, które pomogą mu rozeznać naszą sytuację. Następnie wyznajemy grzechy.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: …

Po wyznaniu grzechów mówimy:

Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję. Postanawiam poprawę. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Gdy kapłan zada pokutę, należy powiedzieć, czy możemy ją wypełnić. Na wezwanie kapłana wypowiadamy słowa skruchy, np.:

Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu.

Następnie w ciszy słuchamy słów rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Odpowiadamy:

Amen.

Na zakończenie razem z kapłanem odmawiamy modlitwę dziękczynną. Kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiadamy:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan kończy:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odchodząc, można powiedzieć dawnym zwyczajem:

Bóg zapłać.

image_pdfWydrukuj modlitwę