Strona główna » Nauka modlitwy » 13 zasad wiary żydowskiej

13 zasad wiary żydowskiej

Trzynaście zasad wiary żydowskiej (Shloshah Asar Ikkarim), napisane w XII wieku przez rabina Mosze ben Maimona, znanego również jako Majmonides lub Rambam, uważa się za „fundamentalne prawdy naszej religii i jej fundamenty”. Traktat jest również znany jako trzynaście atrybutów wiary lub trzynaście wyznań wiary.

Zasady wiary żydowskiej

Napisane jako część komentarza rabina do Miszny w Sanhedrynie 10, jest trzynaście zasad, które są uważane za rdzeń judaizmu, a szczególnie w społeczności prawosławnej.

Wiara w istnienie Boga Stwórcy.

 1. Wiara w absolutną i niezrównaną jedność Boga.
 2. Wiara, że ​​Bóg jest bezcielesny.
 3. Na Boga nie będą miały wpływu żadne zdarzenia fizyczne, takie jak ruch, odpoczynek czy mieszkanie.
 4. Wiara, że ​​Bóg jest wieczny.
 5. Konieczność wielbienia Boga, a nie fałszywych bogów; wszelka modlitwa powinna być skierowana tylko do Boga.
 6. Przekonanie, że Bóg komunikuje się z człowiekiem poprzez proroctwa i że to proroctwo jest prawdziwe.
 7. Wiara w prymat proroctwa Mojżesza, naszego nauczyciela.
 8. Wiara w boskie pochodzenie Tory – zarówno pisanej, jak i ustnej (Talmud).
 9. Wiara w niezmienność Tory.
 10. Wiara w Bożą wszechwiedzę i opatrzność, że Bóg zna myśli i czyny człowieka.
 11. Wiara w boską nagrodę i odpłatę.
 12. Wiara w nadejście Mesjasza i erę mesjańską.
 13. Wiara w zmartwychwstanie.

Trzynaście zasad kończy się następującymi słowami

„Kiedy człowiek doskonale rozumie i wierzy w te wszystkie fundamenty, wchodzi do wspólnoty Izraela i jest zobowiązany go kochać i litować się nad nim… Ale jeśli człowiek wątpi w którąkolwiek z tych podstaw, opuszcza wspólnotę [Izraela], zaprzecza podstawy, i jest nazywany sekciarzem, apikores … Trzeba go nienawidzić i zniszczyć. „

Według Majmonidesa każdy, kto nie wierzył w te Trzynaście Zasad i żył zgodnie z tym życiem, miał zostać uznany za heretyka i stracił swój udział w Olam ha’Ba (przyszłym świecie).

Spór

Chociaż Majmonides oparł te zasady na źródłach talmudycznych, zostały one uznane za kontrowersyjne, gdy zostały po raz pierwszy zaproponowane. Według Menachema Kellnera w „Dogmat in Medieval Jewish Thought”, zasady te były ignorowane przez większą część okresu średniowiecza dzięki krytyce rabina Hasdai Crescasa i rabina Josepha Albo za zminimalizowanie wymogu przyjęcia całej Tory i jej 613 przykazania (micwot).

Na przykład Zasada 5, nakazująca wielbienie Boga wyłącznie bez pośredników. Jednak wiele modlitw pokutnych odmawianych w dni postne i podczas Wielkich Świąt, a także część Szalom Alejchema, śpiewana przed wieczornym posiłkiem szabatu, jest skierowanych do aniołów. Wielu rabinicznych przywódców zgodziło się z prośbą do aniołów o wstawiennictwo w czyjejś sprawie u Boga, a jeden z przywódców Żydów babilońskich (między VII a XI wiekiem) stwierdził, że anioł może nawet spełnić modlitwę i prośbę jednostki bez konsultacji z Bogiem (Ozar ha’Geonim, Szabat 4-6).

Co więcej, zasady dotyczące Mesjasza i zmartwychwstania nie są powszechnie akceptowane przez judaizm konserwatywny i reformowany, a dla wielu są to dwie z najtrudniejszych do zrozumienia zasad. Ogólnie rzecz biorąc, poza prawosławiem, zasady te są postrzegane jako sugestie lub opcje prowadzenia żydowskiego życia.

Zasady religijne w innych wyznaniach

Co ciekawe, religia mormonów ma zestaw trzynastu zasad, które zostały skomponowane przez Johna Smitha, a Wiccans również ma zestaw trzynastu zasad.

Uwielbianie według zasad

Oprócz życia zgodnie z tymi Trzynastoma Zasadami, wiele kongregacji będzie recytować je w formie poetyckiej, zaczynając od słów „Wierzę…” (Ani ma’amin) każdego dnia po porannych nabożeństwach w synagodze.

Również poetycki Yigdal, oparty na Trzynastu Zasadach, śpiewany jest w piątkowe wieczory po zakończeniu nabożeństwa szabasowego. Został skomponowany przez Daniela ben Judah Dayyana i ukończony w 1404 roku.

Podsumowując judaizm

W Talmudzie jest historia, która jest często opowiadana, gdy ktoś jest proszony o podsumowanie istoty judaizmu. WI wieku p.n.e. poproszono wielkiego mędrca Hillela o podsumowanie judaizmu, stojąc na jednej nodze. Odpowiedział:

„Oczywiście! Czego nienawidzisz, nie rób bliźniemu. To jest Tora. Reszta to komentarz, teraz idź i studiuj” (Talmud Szabat 31a).

Stąd, w swej istocie, judaizm zajmuje się dobrem ludzkości, chociaż komentarzem są szczegóły indywidualnego systemu wierzeń każdego Żyda.

image_pdfWydrukuj modlitwę