Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy codzienne » Modlitwa Wierzę w Boga

Modlitwa Wierzę w Boga

  Modlitwa Wierzę w Boga

  Modlitwa Składu Apostolskiego, znana również jako „Wyznanie wiary„, to jedno z fundamentalnych wyznań chrześcijańskiej wiary. Ta starożytna modlitwa stanowi krótki, ale treściwy wyraz fundamentów chrześcijaństwa, które łączą wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oraz Ducha Świętego. Wyznanie to zawiera w sobie podstawowe nauki i przekonania chrześcijańskie, od Stworzenia po ostateczny sąd.

  Modlitwa Wierzę w Boga Składu Apostolskiego stanowi wyraz wiary chrześcijan i jest często odmawiana w liturgii oraz na różnych okazjach. To wzniosłe wyznanie wiary przypomina o głównych tajemnicach chrześcijańskiej doktryny i stanowi punkt odniesienia dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Ta modlitwa jest wyrazem ufności w zbawienie oraz obietnicę życia wiecznego.

  Wierzę w Boga

  Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

  Amen.

  Pobierz tekst modlitwy „Wierzę w Boga” w PDF

  Posłuchaj modlitwy: