Strona główna » Litanie » Litania o wierze

Litania o wierze

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże…
Który, jako Przedwieczna Prawda, mylić się nie możesz…
Któryś swój Kościół na niewzruszonej ufundował opoce…
Któryś Kościołowi Twojemu pomoc nieustanną obiecał…
Żeś jest Jedynym i prawdziwym Bogiem, który dobro nagradzasz, a za zło karzesz, wierzę mocno, o Boże.
Żeś Jeden w naturze, a Trojaki w Osobach…
Że Syn Twój Boski stał się człowiekiem…
Że dla zbawienia świata na krzyżu umarł…
We wszystko, coś nam w Piśmie świętym objawił…
We wszystko, czego nas Jezus Chrystus w świętej Ewangelii uczył…
We wszystko, cokolwiek święci Apostołowie opowiadali…
We wszystko, cokolwiek powszechne i prawdziwe Sobory Ojców za prawdy wiary uznały…
We wszystko, cokolwiek Kościół święty katolicki do wierzenia podaje…
Z zupełnym poddaniem rozumu mojego…
Z całkowitym skłonieniem woli mojej…
Z wewnętrznym i zewnętrznym wyznaniem…
Dla Twojej najwyższej powagi…
Dla nieomylnego słowa Twojego…
Dla prawdy i nieomylności Twojej…
Choćbym też dla tego miał być prześladowany…
Choćbym miał wszystek majątek i dobro utracić…
Choćbym miał nawet zdrowie i życie położyć…
W zjednoczeniu z żywą wiarą wszystkich sprawiedliwych…
W zjednoczeniu z mocną wiarą wszystkich męczenników…
W zjednoczeniu z najdoskonalszą wiarą Najświętszej Maryi Panny…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Módlmy się: O Boże, któryś mnie powołał z nieskończonej Twojej dobroci do prawdziwego Kościoła katolickiego, użycz mi łaski, abym w nim wytrwał aż do końca życia. Wejrzyj także z litością na niewierzących, za których Twój Boski Syn przelał swoją najdroższą Krew. Oświeć ich, aby poznali Twój prawdziwy i jedynie zbawiający Kościół; dodaj im męstwa Twoją nadprzyrodzoną łaską, aby się z nim odważnie złączyli, odrzuciwszy ludzkie względy, doczesne zyski i uporczywe zarzuty, i tak, przez szczere i czynne wyznanie wiary, osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

image_pdfWydrukuj modlitwę