Przejdź do treści
Modlitwy » Nowenny » Nowenna pompejańska

Nowenna pompejańska

  Nowenna pompejańska

  Nowenna Pompejańska jest unikalnym rodzajem modlitwy skierowanej do Najświętszej Maryi Panny, mającej na celu prośbę o łaski, które mogą wydawać się nieosiągalne. Zgodnie z przekonaniami związanymi z tą praktyką, wierzy się, że Matka Boża zapewniła, iż każdy, kto przez 54 kolejne dni odmówi wszystkie 15 części różańca, zostanie obdarzony żądaną łaską. W tej modlitwie kluczową rolę odgrywają stała wiara i nieugiętość.

  Słowo „nowenna” ma swoje korzenie w łacińskim terminie „novem”, który tłumaczy się jako „dziewięć”. To określenie zwykle stosuje się w odniesieniu do dewocji trwającej przez dziewięć dni. W przypadku Nowenny Pompejańskiej, praktyka ta obejmuje:

  • Trzy nowenny błagalne, każda trwająca 9 dni, co łącznie daje 27 dni.
  • Trzy nowenny dziękczynne, także po 9 dni każda, razem 27 dni.

  Całkowity czas trwania nowenny to 54 dni. Codziennie odmawia się pełen różaniec, składający się z trzech części: tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Tajemnice Światła, wprowadzone jako czwarta część różańca przez św. Jana Pawła II, nie są obligatoryjne w Nowennie Pompejańskiej.

  W trakcie Nowenny Pompejańskiej, każdy dzień jest okazją do skupionej modlitwy z wyraźnie zdefiniowaną intencją. Przy odmawianiu różańca, kluczowe jest pełne zaangażowanie i koncentracja, skierowując serce i umysł wyłącznie ku Matce Bożej Pompejańskiej.

  Jak odmawiać nowennę pompejańską?

  Aby prawidłowo odmawiać Nowennę Pompejańską, należy przestrzegać określonego schematu modlitwy przez 54 dni. Pierwsze 27 dni poświęcone są na odmawianie części błagalnej, a kolejne 27 dni na część dziękczynną. Oto sposób postępowania:

  1. Rozpoczynamy od znaku krzyża.
  2. Przed każdą z trzech części różańca określamy intencję, którą przedstawiamy Matce Bożej Pompejańskiej, i wypowiadamy formułę: „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
  3. Następnie rozpoczynamy modlitwę różańcową od początkowych modlitw różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu), które odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca. (Jak
  4. Odmawiamy trzy części różańca (radosną, bolesną, chwalebną), czyli łącznie 15 dziesiątek różańca, niekoniecznie wszystkie na raz. Jak odmawiać Różaniec?
  5. Po zakończeniu trzech części różańca wypowiadamy odpowiednią modlitwę do Matki Bożej Pompejańskiej – błagalną w pierwsze 27 dni, a dziękczynną w drugie 27 dni. Modlitwa błagalna i dziękczynna ma swoje specyficzne treści, które oddają ducha prośby i wdzięczności.
  6. Po odmówieniu trzech części różańca wraz z modlitwą, odmawiamy „Pod Twoją Obronę” i trzykrotnie wypowiadamy z ufnością: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
  7. Modlitwę kończymy znakiem krzyża.

  Nowenna Pompejańska błagalna

  W pierwszych 27 dniach Nowenny Pompejańskiej skupiamy się na odmawianiu części błagalnej. Słowa modlitwy błagalnej w Nowennie Pompejańskiej są następujące:

  Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

  Czy dostępna jest uproszczona wersja Nowenny Pompejańskiej błagalnej? Tak, podobnie jak dla części dziękczynnej, uproszczoną wersję Nowenny Pompejańskiej błagalnej można odnaleźć na YouTube. Jest to świetna opcja dla osób, które są bardzo zajęte.

  Nowenna Pompejańska dziękczynna

  Jakie są słowa części dziękczynnej w Nowennie Pompejańskiej? Treść modlitwy dziękczynnej, która jest odmawiana w ciągu ostatnich 27 dni Nowenny Pompejańskiej, prezentuje się następująco:

  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

  Dla tych, którzy poszukują skróconej wersji Nowenny Pompejańskiej dziękczynnej, dobrym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań jest YouTube. Na tej platformie dostępna jest uproszczona wersja Nowenny Pompejańskiej dziękczynnej.

  Tajemnice różańcowe

  Część pierwsza — Tajemnice Radosne

  1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  Część druga — Tajemnice Światła (nie obowiązkowe)

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
  3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  5. Ustanowienie Eucharystii

  Część trzecia — Tajemnice Bolesne

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  2. Biczowanie Pana Jezusa
  3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
  4. Droga Jezusa na Kalwarię pod ciężarem krzyża
  5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

  Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  3. Zesłanie Ducha Świętego na Matkę Boską i apostołów
  4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi