Przejdź do treści
Modlitwy » Prawa autorskie

Prawa autorskie

Na naszej stronie internetowej https://modlitwa.net/ dbamy o ochronę praw autorskich do wszystkich zamieszczanych materiałów, w tym zdjęć. Poniżej znajdują się zasady dotyczące korzystania z naszych zdjęć oraz procedura uzyskiwania zgody na ich wykorzystanie.

Zasady korzystania ze zdjęć

1. Własność Intelektualna: Wszystkie zdjęcia zamieszczone na naszej stronie są naszą własnością intelektualną lub zostały użyte za zgodą ich prawowitych właścicieli.

2. Dozwolone użycie: Zezwalamy na korzystanie z naszych zdjęć wyłącznie w celach niekomercyjnych, takich jak działania edukacyjne, ewangelizacyjne i misyjne, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

Umieszczenie aktywnego linku do naszej strony internetowej (https://modlitwa.net/) jako źródła zdjęcia.

3. Zakazane użycie: Zabrania się wykorzystywania naszych zdjęć w celach komercyjnych, sprzedaży, reklamy lub jakichkolwiek innych, które mogłyby naruszyć nasze prawa autorskie bez uzyskania naszej pisemnej zgody.

Jak uzyskać zgodę na korzystanie ze zdjęć

Jeśli chcą Państwo wykorzystać nasze zdjęcia w sposób nieprzewidziany w powyższych zasadach, prosimy o kontakt w celu uzyskania pisemnej zgody. Prosimy o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących planowanego wykorzystania zdjęć na adres e-mail: [email protected].

Zgłaszanie naruszeń

Jeśli zauważą Państwo naruszenie naszych praw autorskich do zdjęć, prosimy o niezwłoczny kontakt. Podejmiemy odpowiednie kroki prawne w celu ochrony naszych praw.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki praw autorskich, prosimy o kontakt:
– E-mail: [email protected]

Dziękujemy za przestrzeganie naszych zasad dotyczących praw autorskich. Wspólnie możemy dbać o ochronę własności intelektualnej i promować odpowiedzialne korzystanie z materiałów dostępnych w sieci.