Strona główna » Nauka modlitwy » Wersety biblijne na Wielkanoc

Wersety biblijne na Wielkanoc

Szukasz konkretnego wersetu biblijnego do zapisania na kartkach wielkanocnych? Czy chcesz rozważać znaczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Wielkanoc, czyli Dzień Zmartwychwstania – jak wielu chrześcijan nazywa to święto – to czas świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ten zbiór wersetów biblijnych z Dnia Zmartwychwstania koncentruje się na temacie śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa oraz na znaczeniu tych wydarzeń dla jego naśladowców.

Wielkanocne wersety biblijne

Jana 11: 25-26

Jezus powiedział do niej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie; a kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze”.

Rzymian 1: 4-5

A Jezus Chrystus, nasz Pan, okazał się Synem Bożym, kiedy Bóg potężnie wskrzesił go z martwych za pomocą Ducha Świętego. Przez Chrystusa Bóg dał nam przywilej i upoważnienie, abyśmy wszędzie mówili poganom, co Bóg dla nich uczynił, aby uwierzyli i byli Mu posłuszni, przynosząc chwałę jego imieniu.

Rzymian 5: 8

Ale Bóg okazuje nam swoją miłość w ten sposób: Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Rzymian 6: 8-11

A jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim też będziemy żyć. Wiemy bowiem, że skoro Chrystus powstał z martwych, nie może ponownie umrzeć; śmierć nie ma już nad nim władzy. Śmiercią, którą umarł, umarł dla grzechu raz na zawsze; ale życie, którym żyje, żyje dla Boga. W ten sam sposób uważajcie się za umarłych dla grzechu, ale żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Filipian 3: 10-12

Chcę poznać Chrystusa i moc Jego zmartwychwstania oraz współuczestnictwo w Jego cierpieniach, upodobnienie się do Niego w Jego śmierci, a więc w jakiś sposób dojść do zmartwychwstania. Nie znaczy to, że już to wszystko osiągnąłem lub że zostałem już udoskonalony, ale usilnie staram się uchwycić to, za co wziął mnie Chrystus Jezus.

1 Piotra 1: 3

Chwała Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa! W swoim wielkim miłosierdziu dał nam nowe narodziny do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z martwych.

Mateusza 27: 50-53

A gdy Jezus znowu zawołał donośnym głosem, oddał ducha. W tym momencie kurtyna świątyni została rozdarta na dwoje od góry do dołu. Ziemia się zatrzęsła, a skały pękły. Groby otworzyły się i wskrzeszono ciała wielu zmarłych świętych ludzi. Wyszli z grobów, a po zmartwychwstaniu Jezusa weszli do miasta świętego i ukazali się wielu ludziom.

Mateusza 28: 1-10

Po szabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria poszły obejrzeć grób. Nastąpiło gwałtowne trzęsienie ziemi, gdyż anioł Pański zstąpił z nieba i idąc do grobu, odsunął kamień i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy tak się go bali, że zadrżali i stali się jak martwi.

Anioł powiedział do kobiet: „Nie bójcie się, bo wiem, że szukacie Jezusa, który został ukrzyżowany. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak powiedział. Przyjdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Potem idź szybko i powiedz swoim uczniom: „Powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie”. Teraz ci powiedziałem. ”

Tak więc kobiety pośpiesznie odeszły od grobu, przestraszone, ale pełne radości, i pobiegły, aby powiedzieć jego uczniom. Nagle spotkał ich Jezus. – Pozdrowienia – powiedział. Podeszli do niego, złożyli mu nogi i oddali mu cześć. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i powiedz moim braciom, aby poszli do Galilei; tam mnie ujrzą”.

Marka 16: 1-8

Kiedy szabat się skończył, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome kupili wonności, aby poszli namaścić ciało Jezusa. Bardzo wcześnie, pierwszego dnia tygodnia, tuż po wschodzie słońca, szli do grobu i pytali się wzajemnie: „Kto odsunie kamień od wejścia do grobu?”.

Ale kiedy podnieśli głowę, zobaczyli, że kamień, który był bardzo duży, został odsunięty. Gdy weszli do grobu, zobaczyli młodego mężczyznę ubranego w białą szatę siedzącego po prawej stronie i byli zaniepokojeni.

– Nie przejmuj się – powiedział. „Szukasz Jezusa Nazarejczyka, który został ukrzyżowany. Zmartwychwstał! Nie ma go tutaj. Zobacz miejsce, na którym go położyli. Ale idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi:„ Idzie przed wami do Galilei. Tam jest. zobaczysz go, tak jak ci powiedział. ”

Drżące i oszołomione kobiety wyszły i uciekły z grobu. Nikomu nic nie mówili, bo się bali.

image_pdfWydrukuj modlitwę