Strona główna » Biblia » Abraham, człowiek pustyni

Abraham, człowiek pustyni

Abraham, człowiek pustyni

Mezopotamia – kolebka cywilizacji

Historia Abrahama rozpoczyna się w Mezopotamii, starożytnej krainie na Bliskim Wschodzie. Nazwa „Mezopotamia” — Międzyrzecze — oznacza obszar „między dwoma rzekami”, czyli znajdujący się między Tygrysem a Eufratem.

Woda – wielkie bogactwo

Tygrys i Eufrat nawadniały leżące w ich dorzeczu ziemie i dzięki temu ludzie mogli z powodzeniem uprawiać jęczmień, soczewicę, daktyle, cebulę, czosnek i wiele innych roślin. Z powodu tych urodzajnych ziem Mezopotamię zaliczano do Żyznego Półksiężyca — obszaru, który lukiem rozciąga się aż po Egipt.

Narodziny cywilizacji

Mezopotamia odegra ważną rolę w historii cywilizacji, ponieważ to tam ludzie zapoczątkują uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Potem zaczną budować miasta, a jeszcze później wynajdą pismo, rozwijając kulturę.

Abraham przykładem dla wszystkich wierzących

W czasach Abrahama wszystkie ludy czczą wielu bogów: na przykład boga nieba, boga od dobrych zbiorów, boga wojny, boga morza…

Jeden Bóg

Abraham jako pierwszy wierzy, że Bóg jest jeden, co było wtedy prawdziwą rewolucją! Dlatego wszyscy wierzący w jedynego Boga uznają Abrahama za wzór do naśladowania.

Trzy wielkie religie

W naszych czasach wierzący w jednego Boga należą do trzech wielkich religii i są żydami, chrześcijanami lub muzułmanami.

Żydzi to „synowie Abrahama”, ponieważ Abraham jest pierwszym z patriarchów, czyli wielkich przodków ludu Izraela. Święty Paweł uważa, że Abraham może być wzorem wiary również dla chrześcijan, gdyż ufa Bogu nawet wbrew rozsądkowi. Muzułmanie nazywają Abrahama „przyjacielem Boga” i uważają się za potomków jego syna Izmaela.

Ofiary: dary dla Boga

Na Wschodzie w czasach Abrahama ludność regularnie składa ofiary bogom.

W jakim celu składa się ofiary?

Ludzie składają ofiary w nadziei, że zapewnią sobie życzliwość bogów, a ci dadzą im zdrowie, liczne potomstwo, dobre zbiory czy zwycięstwo nad wrogami.

Co można ofiarować?

Ofiarowuje się głównie produkty rolne typu owoce, zboże, oliwa, wino, a także zwierzęta hodowlane. Koczownicy zwykle przeznaczają na ofiarę kozy albo baranki ze swoich stad.

Ludzie składni w ofierze?

Zdarzało się, że składano ofiary z ludzi. Czyniły tak niektóre starożytne ludy w regionie, gdzie mieszkał Abraham, jak Kananejczycy.

Wyjątkowe przypadki

Ludzi składano w ofierze w wyjątkowych sytuacjach. Między innymi wtedy, gdy przedstawiciele danej społeczności poważnie zgrzeszyli i bojąc się gniewu bogów, składali im w ofierze to, co mieli najcenniejszego — życie człowieka.

Ofiarowanie Izaaka

Biblijna opowieść o ofiarowaniu Izaaka wyraźnie pokazuje, że Bóg nie chce okrutnych ofiar z ludzi. Dlatego Abraham zamiast swego syna, składa Mu w ofierze baranka.

image_pdfWydrukuj modlitwę