Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.