Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy do Maryi » Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

  Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

  Witajmy dzisiaj Matkę Bożą z Guadalupe, Królową Ameryki, która objawiła się w cudowny sposób na naszym kontynencie. Jest to spotkanie pełne miłości i ufności wobec Matki, która z miłości do nas przybyła, aby przynieść nam nadzieję, pociechę i błogosławieństwo.

  Dziś chcielibyśmy serdecznie Cię zaprosić do naszej modlitwy ku Jej chwale i prosić Ją o Jej matczyną interwencję w naszym życiu. Bez względu na to, gdzie jesteś i jaki jest Twój cel, zapraszamy Cię do wspólnego oddawania czci Matce Bożej z Guadalupe i zanoszenia naszych próśb do Niej.

  Razem możemy doświadczyć mocy modlitwy i wsparcia Matki Bożej. Niech ta modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe przyniesie nam jedność w wierzeniach i nadzieję na lepszą przyszłość. Dołącz do nas, abyśmy razem mogli oddać hołd Matce Bożej z Guadalupe i wyrazić naszą wdzięczność za Jej matczyną opiekę.

  Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

  Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z tego miejsca objawiasz Swą łaskawość i współczucie wszystkim, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy, którą wznosimy do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

  Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całe nasze istnienie i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

  Użycz pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.

  Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą kroczyć drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

  Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, błagamy Ciebie za wszystkich Biskupów, by prowadzili wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom.

  Spójrz na to wielkie żniwo i wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych szafarzy Bożych tajemnic.

  Użycz naszym rodzinom łaski by szanowały i kochały poczynające się życie, tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

  Nadziejo nasza spójrz na nas z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój duszy.

  Błagamy Cię, użycz nam daru umiłowania wszystkich świętych Sakramentów które jako znaki dla nas Syn Twój pozostawił na ziemi. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu z sercami wolnymi od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan Nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków Amen.

  Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe wyraża pragnienie żywienia serca wolnego od złości i nienawiści, aby móc nieść innym radość i pokój, które płyną od Jezusa Chrystusa. Wierni proszą o to wszystko w duchu głębokiej wiary i ufności, zwracając się do Maryi z tytułami pełnymi czci i miłości.