Strona główna » Biblia » Święte imię Boga

Święte imię Boga

Święte imię Boga

Tyle przemocy!

Niczym film katastroficzny?

Zabijanie niemowląt hebrajskich, inwazja szarańczy i much, straszliwe choroby, pomór bydła, śmierć najstarszych egipskich synów, ofiarowanie baranków i kropienie drzwi krwią, zatopiona armia faraona… Jak zrozumieć tyle przemocy?!

Bóg nie jest okrutny

Wyjście z Egiptu jest straszliwym doświadczeniem, ale nie z winy Boga. To faraon, zapiekły wróg ludu wybranego przez Boga, sprzeciwia się Jego woli i tak sprowadza kolejne nieszczęścia na swój kraj. Izraelici wierzą, że Bóg jest potężniejszy od faraona, najpotężniejszego króla ówczesnego świata. I rzeczywiście, Pan ratuje swój lud z każdej opresji.

Święto Paschy

Dla ludu Izraela Pascha to najważniejsze święto, obchodzone na pamiątkę jego wyjścia z Egiptu. W języku hebrajskim pesah znaczy „przejście”. W noc paschalną, kiedy zostali zabici pierworodni synowie Egipcjan, Jahwe „przeszedł obok” domów Izraelitów, ocalając ich.

Żydzi świętują Paschę po dziś dzień. Całe rodziny spotykają się i jedzą seder, czyli wieczorny posiłek opisany w biblijnej Księdze Wyjścia: paschalnego baranka, przaśny chleb, gorzkie zioła. Dzieci zadają pytania o sens kolacji sederowej. W odpowiedzi rodzice opowiadają historię wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszyscy cieszą się i dziękują Bogu za okazaną dobroć oraz wierność raz danemu przymierzu.

Czy można poznać imię Boga?

Nazwać Boga

Podczas pamiętnego spotkania z Bogiem ukrytym w krzewie gorejącym przywódca Izraelitów Mojżesz pyta Stwórcę o Jego imię. Jednak poznanie imienia Boga znaczyłoby, że człowiek poznał Go naprawdę i wie o Nim wszystko, a przecież nikt z ludzi nie jest w stanie zgłębić tajemnicy Boga i samo imię nie może bliżej Go określić.

Jahwe

Bóg objawia Mojżeszowi tajemnicze słowo YHWH (po polsku JAHWE), co znaczy „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Izraelici mają tak wielki szacunek dla imienia Boga, że nigdy go nie wypowiadają i kiedy w Biblii widzą YHWH, używają słowa „Pan”.

Ale Bóg podaje nam także inne, łatwiejsze imię i nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a to oznacza, że spełnia obietnice i jest z ludźmi przez wszystkie pokolenia. Naprawdę możemy liczyć na Niego!

image_pdfWydrukuj modlitwę