Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy do Maryi » Wstawiaj się za mną

Wstawiaj się za mną

  Wstawiaj się za mną

  Modlitwa Wstawiaj się za mną do Matki Bożej według Świętego Grzegorza z Nareku jest pięknym wyrazem duchowego uczucia i oddania Matce Bożej, które zostało ułożone przez św. Grzegorza z Nareku, ormiańskiego mnicha i teologa z X wieku.

  Dziś zapraszamy cię do chwili modlitwy i skupienia się na Bogu w towarzystwie pięknej modlitwy Świętego Grzegorza z Nareku. Modlitwa Wstawiaj się za mną jest wyrazem miłości i oddania Matce Bożej, która jest źródłem siły, pocieszenia i wsparcia dla wielu wierzących. Przez te słowa możemy wyrazić naszą wiarę, nadzieję i miłość do Boga, prosząc Matkę Bożą o swoją opiekę i wsparcie.

  Wstawiaj się za mną

  Zwracam się ku Tobie, Święta matko Boża.
  Ty byłaś umocniona i osłoniona przez
  Ojca Najwyższego, przygotowana i poświęcona
  przez Ducha Świętego, który spoczął na Tobie,
  upiększona przez Syna,
  który zamieszkał w Tobie:
  przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu.
  Zawsze wspierany przez Ciebie
  i napełniony Twoimi dobrodziejstwami,
  mając u Ciebie schronienie i światłość,
  będę żył dla Chrystusa Twojego Syna i Pana.

  Bądź moją obrończynią, proś, błagaj
  w mojej sprawie.
  Jak wierzę w Twoją niewymowną czystość,
  tak wierzę, że dobrze przyjmiesz
  te moje słowa i prośby.
  I tak będzie, Matko naszego Pana,
  jeżeli w moim niepewnym szukaniu
  Ty mnie przyjmiesz, Ty cała nam dana!
  Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju
  Ty mnie uspokoisz, Ty,
  która jesteś uciszeniem.
  Jeżeli zamieszanie moich namiętności
  Ty w pokój zamienisz, Ty dawczyni pokoju.
  Jeżeli moje gorycze Ty osłodzisz,
  Ty, która jesteś Słodyczą.
  Jeżeli moje nieczystości Ty usuniesz,
  Ty, Która pokonałaś wszelkie zepsucie.
  Jeżeli moje łkanie Ty uciszysz
  Ty, która jesteś radością.

  Proszę Cię, Matko najwyższego Pana Jezusa,
  któregoś porodziła jako Boga-Człowieka,
  a który jest wielbiony razem z Ojcem
  i Duchem Świętym, który jest wszystkim
  we wszystkich rzeczach.
  Jemu niech będzie chwała przez
  wszystkie wieki wieków.

  Amen.

  Św. Grzegorz z Nareku

  Modlitwa do Matki Bożej według Świętego Grzegorza z Nareku

  Jednym z kluczowych elementów modlitwy jest wyrażenie zaufania i nadziei, że Matka Boża przyjmie nasze prośby i słowa, ponieważ jest ona Matką naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i jest jednocześnie Matką naszą. Modlitwa ta podkreśla również jedność Trójcy Świętej, chwaląc Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

  Modlitwa Wstawiaj się za mną jest wyrazem miłości, uwielbienia i prośby o duchowe wsparcie, który jest modlitwą, do której wielu wierzących zwraca się w swoim duchowym życiu.