Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy codzienne » Antyfona dnia

Antyfona dnia

    Antyfona dnia to piękna modlitwa uwielbienia i wdzięczności Bogu za Jego stworzenie i błogosławieństwo, które nam daje. Słowa te wyrażają pokorę i uznanie wobec Boskiej mocy oraz piękna stworzenia. To modlitwa, która uczy nas doceniać i chwalić Boga za Jego dzieła, zwłaszcza za słońce, które rozjaśnia nasze dni. Oto, czym jest ta modlitwa i jak możemy się nią inspirować w naszym duchowym życiu.

    Kiedy rano zaczynasz nowy dzień, zanim przystąpisz do swojej porannej modlitwy, spróbuj wprowadzić nieco odmienną perspektywę. Jeśli to możliwe, otwórz okno, by poczuć świeże powietrze. Następnie, z dłońmi uniesionymi ku niebu, zacznij swoją rozmowę z Bogiem.

    Antyfona dnia

    Najwyższy wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

    W tej kontemplacyjnej postawie poświęć około pięć minut. Skupiając się na każdym słowie, wielokrotnie powtarzaj tę modlitwę. Następnie kontynuuj swoją modlitwę poranną, taką jak zazwyczaj.