Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie do świętych i błogosławionych » Litania do świętego Józefa

Litania do świętego Józefa

  Litania do świętego Józefa

  Z wielką radością i głębokim poczuciem duchowej wspólnoty zapraszamy Was do wspólnej Litanii do Świętego Józefa. Ta wyjątkowa modlitwa, pełna wiary i nadziei, jest okazją do zwrócenia się z prośbami i podziękowaniami do Świętego Józefa, który w sposób wyjątkowy reprezentuje cnoty pokory, siły i opiekuńczości.

  Litania do Świętego Józefa jest modlitwą, która prowadzi nas przez różne aspekty jego życia i świętości. Wzywając jego imię, oddajemy cześć jego roli jako opiekuna Dziewicy Maryi, wychowawcy Jezusa, a także jako patrona wszystkich, którzy szukają schronienia w trudnych chwilach życia.

  W tej modlitwie, zanurzamy się w głębokich prośbach o miłosierdzie i pomoc, przypominając sobie o Bożej obecności w naszym życiu. Wyrażamy nasze pragnienie, aby Święty Józef był naszym przewodnikiem i orędownikiem w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nami codzienność.

  Zachęcamy wszystkich do dołączenia do nas w tej modlitwie, aby razem mogliśmy doświadczyć wspólnoty wiary i wzajemnego wsparcia. Niech ta Litania będzie dla nas źródłem siły, nadziei i głębokiej duchowej łączności.

  Litania do św. Józefa

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święty Józefie,
  Przesławny potomku Dawida,
  Światło Patriarchów,
  Oblubieńcze Bogarodzicy,
  Przeczysty stróżu Dziewicy,
  Żywicielu Syna Bożego,
  Troskliwy Obrońco Chrystusa,
  Głowo Najświętszej Rodziny,
  Józefie najsprawiedliwszy,
  Józefie najczystszy,
  Józefie najroztropniejszy,
  Józefie najmężniejszy,
  Józefie najposłuszniejszy,
  Józefie najwierniejszy,
  Zwierciadło cierpliwości,
  Miłośniku ubóstwa,
  Wzorze pracujących,
  Ozdobo życia rodzinnego,
  Opiekunie dziewic,
  Podporo rodzin,
  Pociecho nieszczęśliwych,
  Nadziejo chorych,
  Patronie umierających,
  Postrachu duchów piekielnych,
  Opiekunie Kościoła świętego.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  W. Ustanowił go panem domu swego.
  O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

  Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Pobierz tekst Litanii do świętego Józefa w PDF do druku

  Posłuchaj Litanii do św. Józefa:

   

  Krótka Litania do świętego Józefa

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

  Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy, módl się za nami,
  Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych,
  Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych,
  Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci,
  Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,
  Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych,
  Patronie łagodny.

  Święty Józefie – módl się za nami!

  Pobierz tekst krótkiej Litanii do św. Józefa w PDF do druku

  Znaczenie Litanii do Świętego Józefa

  Litania do Świętego Józefa jest jednym z najbardziej znaczących i głębokich aktów modlitewnych w tradycji chrześcijańskiej. Ta forma modlitwy, będąca wyrazem szczególnej czci i szacunku dla patrona rodziny, robotników i Kościoła, stanowi istotny element duchowości katolickiej.

  Litania, pełna odniesień do różnych aspektów życia i cnót Świętego Józefa, prowadzi wiernych przez medytacyjne wezwania, które podkreślają jego rolę jako opiekuna Najświętszej Rodziny, jego cichość, siłę, pokorę i wierność. Każde wezwanie w Litanii, takie jak „Józefie najsprawiedliwszy”, „Józefie najczystszy”, czy „Ozdobo życia rodzinnego”, nie tylko oddaje cześć jego osobie, ale także służy jako przypomnienie dla wiernych o ważności tych cnót w ich własnym życiu.

  Równie znaczące jest umieszczenie Litanii w kontekście liturgicznym i modlitewnym Kościoła. Jest ona często odmawiana w trakcie nabożeństw, szczególnie w miesiącu poświęconym Świętemu Józefowi – marcu, a także w innych momentach, gdy wierni szukają szczególnej opieki i wstawiennictwa.

  Litania do Świętego Józefa, poprzez swoją strukturę i treść, staje się mostem łączącym tradycję z codziennymi wyzwaniami wiary, zachęcając do refleksji i dając siłę w trudnych chwilach. Jest to modlitwa, która przemawia do serc wiernych na całym świecie, niezależnie od ich osobistych doświadczeń, będąc jednocześnie uniwersalnym przesłaniem nadziei i zaufania do Bożej Opatrzności.