Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy do św. Józefa » Wezwania do świętego Józefa

Wezwania do świętego Józefa

  Ojcze wiary trudnej, chroń nas przed niewiarą i wygodnictwem!
  Mężu troskliwy, niech nie będzie rozbitych małżeństw i dzieci niczyich!
  Obrońco Chrystusa, stań po stronie pokrzywdzonych i biednych!
  Żywicielu Rodziny, niech Chrystus w głodnych otrzyma pajdę chleba!
  Stróżu Dziewicy, stań między zakochanymi!
  Wzorze sprawiedliwości, niech bogaci wezmą trochę nędzy!
  Robotniku Nazaretański, naucz nas rzetelnie pracować!
  Kotwico nieszczęśliwych, zakwitnij różą w cierpieniach!
  Aniele umierających, na progu wieczności rękę podaj!
  Patronie szarych dni, bądź nam słońcem wiosennym!

  Wezwanie ku czci ukrytego życia św. Józefa

  Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mojej duszy i uświęcił mnie.
  Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego serca i uczynił je wspaniałomyślnym.
  Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego umysłu i oświecał go.
  Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moją wolę i umacniał ją.
  Święty Józefie, spraw, aby Jezus kierował moimi myślami i oczyszczał je.
  Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moje pragnienia i poprawiał je.
  Święty Józefie, spraw, aby Jezus spojrzał na moje czyny i pobłogosławił im.
  Święty Józefie, spraw, aby Jezus zapalił we mnie miłość ku Sobie.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa naśladowanie Twoich cnót.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa prawdziwą pokorę ducha.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność serca.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pokój duszy.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa świętą bojaźń Bożą.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pragnienie doskonałości.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność charakteru.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa czyste i miłosierne serce.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte zgadzanie się z cierpieniem.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa mądrość wiary.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa błogosławieństwo na wytrwanie w dobrych czynach.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa siłę do dźwigania moich krzyży.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa nieprzywiązywanie się do materialnych dóbr tego świata.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę kroczenia zawsze wąską ścieżką do Nieba.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę unikania wszelkich okazji do grzechu.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte pragnienie wiecznej szczęśliwości.
  Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania do końca.
  Święty Józefie, nie opuszczaj mnie.
  Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje wargi Cię chwalić.
  Święty Józefie, przez Twą miłość dla Jezusa spraw, abym i ja podobnie Go kochał.
  Święty Józefie, przyjmij mnie jako swego oddanego sługę.
  Święty Józefie, Tobie się oddaję; przyjmij me błagania i usłysz moje modlitwy.
  Święty Józefie, nie opuść mnie w godzinie mej śmierci.
  Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję moje serce i moją duszę.

  (3 razy - Chwała Ojcu...)

  Wezwania do św. Józefa

  Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać.

  Amen.

  * * * * *

  Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, czuwaj nade mną i prowadź mnie drogą łaski uświęcającej. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją przemożną opieką.
  Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia. W dowód wdzięczności obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy w niebie i na ziemi. Amen.

  Pięć westchnień do świętego Józefa

  – Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę.
  – Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym – jak ty – umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

  – Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości.

  – Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

  – Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef!

  Amen.