Przejdź do treści
Modlitwy » Nowenny » Nowenna do bł. Ignacego Kłopotowskiego

Nowenna do bł. Ignacego Kłopotowskiego

  Modlitwy na każdy dzień nowenny

  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu
  Boże, który tchnąłeś w serce błogosławionego Ignacego, prezbitera, wielką miłość do Wcielonego Słowa i Jego Dziewiczej Matki, wzbudzając w nim pragnienie budowania Twojego królestwa, przez gorliwe naśladowanie miłości Chrystusa wobec ludzi ubogich i odrzuconych, oraz uczyniłeś go apostołem prasy i wydawnictw katolickich – wejrzyj na nasze pokorne błagania i spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy z radością oddawali całych siebie dziełu zbawienia świata.

  Ojcze nieskończenie dobry, udziel nam za przemożną przyczyną błogosławionego Ignacego pomocy w sprawie, którą Ci z ufnością powierzamy… Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Dzień pierwszy – Patron ubogich

  „Biednych, którzy byli w Domu Zarobkowym i należeli do niego, nie opuściłem i jeśli Pan Bóg pozwoli, nie opuszczę”.
  Błogosławiony Ignacy, ty pomagałeś biednym i ubogim, otaczałeś ich szczególną opieką. Polecamy ci dziś wszystkich potrzebujących pomocy materialnej, a także prosimy o łaskę… o którą z wiarą błagamy.

  Dzień drugi – Opiekun sierot

  „Ciężka jest, bardzo ciężka dola sieroty. Ale szczęśliwsza jest sierota od swego opiekuna, który się dla niej poświęcił. Ona swej doli nie widzi, a ten ją odczuwa boleśnie. Patrzeć na nędzę, a nie być w stanie pomóc, czy to mała boleść? Wtedy niczym jest podzielić się, a nawet oddać ostatni kawałek chleba”.

  Błogosławiony Ignacy, pomoc sierotom była dla ciebie wielką radością. Przygarniałeś ich do siebie i dawałeś dach nad głową. Polecamy ci wszystkie sieroty naszych czasów na ulicach całego świata i prosimy o łaskę…, o którą z wiarą błagamy.

  Dzień trzeci – Apostoł prasy katolickiej

  „Ważną jest rzeczą korzystać z gazet i dobrych książek. Trzeba je pilnie czytać i rozszerzać wszystkimi siłami, aby dobre ziarno, jakie rozsiewają w duszy czytających, rozrosło się jak najbujniej i mogło wydać obfite plony. Pełno wszędzie rażącej sprzeczności pomiędzy tym, co się mówi, głosi, a tym, co się czyni… Mówi ktoś, że jest katolikiem, uczęszcza gorliwie do kościoła, a w domu czyta pisma i gazety, które w ohydny sposób wyszydzają własną jego wiarę i plują w twarz temu wszystkiemu, co ma charakter katolicki. Jak to wszystko można pogodzić z honorem, godnością i odwagą katolicką?”.

  Błogosławiony Ignacy, ty tworzyłeś i propagowałeś dobrą prasę katolicką i uczyłeś nas w niej o wierze i modlitwie. Otaczaj swoim orędownictwem wszystkich dziennikarzy, aby zawsze głosili prawdę i nie wstydzili się wiary w Jezusa Chrystusa. A nam wyproś łaskę…, o którą z wiarą błagamy.

  Dzień czwarty – Wielki Kapłan

  „Duchowieństwo ma być przyboczną honorową gwardią Zbawiciela świata. Przez sakramentalne święcenia kapłańskie sam Bóg Najwyższy wycisnął na duszy kapłana swoje znamię, ozdobił go swoją pieczęcią, uczynił go swym apostołem – posłańcem i upoważnił do szafowania i udzielania ludziom swoich łask i darów. Sakrament kapłaństwa jest jakby złotą czaszą, którą Kościół przykłada do boku Zbawiciela, aby z Serca Jezusowego naczerpać siły dla nadprzyrodzonego odradzania się ludzkości, żeby dzieci Boga Stworzyciela stały się dziećmi Boga Odkupiciela”.

  Błogosławiony Ignacy, powierzamy Twojemu orędownictwu wszystkich kapłanów, prosząc o Twoją opiekę, wstawiennictwo i prowadzenie ich drogą powołania. Prosimy Cię też o łaskę…, o którą błagamy.

  Dzień piąty – Gorliwy spowiednik

  „Ponieważ spowiednik zastępuje miejsce Pana Jezusa, musi on, tak jak Pan Jezus, spełniać poczwórny urząd. Ma być dla grzeszników: ojcem, lekarzem, nauczycielem i sędzią”. Błogosławiony Ignacy, gorliwy spowiedniku, otocz opieką wszystkich spowiedników, aby byli wyrozumiali dla swych penitentów i prowadzili ich do nieba. A nam wyproś łaskę…, o którą z wiarą błagamy.

  Dzień szósty – Założyciel zgromadzenia zakonnego

  Zawsze będę wam Ojcem… Największą troską moją jesteście wy, siostry, abyście były święte. Która będzie święta, ta będzie najbardziej jaśniała w koronie mej chwały w niebie”.

  Błogosławiony Ignacy, polecamy ci siostry loretanki, które powołałeś do służby w Kościele, i prosimy, abyś orędował za nimi i otaczał je swoją opieką, tak by wytrwały na drodze powołania do świętości. Prosimy Cię też o łaskę…, o którą z wiarą błagamy.

  Dzień siódmy – Czciciel Najświętszej Maryi Panny

  Ksiądz Kłopotowski kochał bardzo Najświętszą Matkę. Odwiedzał często Sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie czuł się jak w domu. Codziennie odmawiał różaniec, bo była to Jego ulubiona modlitwa. Sam stworzył Sanktuarium Loretańskie dla swej ukochanej Matki.

  Błogosławiony Ignacy, polecamy Twojej szczególnej opiece wszystkich czcicieli Maryi, aby Jej opieka i wstawiennictwo towarzyszyło im na każdym kroku. Prosimy Cię też o łaskę…, o którą z wiarą błagamy.

  Dzień ósmy – Zakochany w Eucharystii

  „Kiedy zginam kolana przed tabernakulum, już nie sam modlę się; Bóg się modli ze mną i udoskonala modlitwę moją… Staraj się codziennie być na Mszy świętej i pobożnie w niej uczestniczyć”.

  Błogosławiony Ignacy, ucz nas miłości do Eucharystii, abyśmy tak jak ty czcili w niej prawdziwego Boga. Otaczaj szczególną opieką wszystkich czcicieli Eucharystii i członków bractw eucharystycznych, aby Najświętszy Sakrament otaczali niezwykłą czcią i miłością. Prosimy Cię też o łaskę…, o którą z wiarą błagamy.

  Dzień dziewiąty – Wielki orędownik przed Bogiem

  „Świętość jest dla każdego człowieka dostępna i stanowi Jego prawdziwą wielkość! Z nieba będę wam pomagał”. Już za życia otaczała go sława świętości. Po jego śmierci wierni, którzy prosili go o orędownictwo, otrzymywali wiele niezwykłych łask.

  Błogosławiony Ignacy, wzorze świętości i wielki orędowniku, polecamy ci nasze wszystkie intencje i wszystkie troski, które niepokoją nasze serca. Wyproś nam szczególnie tą łaskę…, o którą szczególnie błagamy.

  Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 5 IV 2013 r. nr 661(K)2013 (do prywatnego odmawiania)