Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie do świętych i błogosławionych » Litania do św. Ignacego z Loyoli

Litania do św. Ignacego z Loyoli

  Panie zmiłuj się nad nami
  Chryste zmiłuj się nad nami
  Panie zmiłuj się nad nami
  Święta Maryjo Matko Boża

  Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej, módl się za nami.
  Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji
  Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy
  Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma
  Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie
  Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej
  Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia
  Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej
  Ignacy z Loyoli, powierzyjący się Ojcu Przedwiecznemu
  Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego
  Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchownych
  Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu
  Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu
  Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień
  Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym
  Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowne
  Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem
  Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej
  Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach
  Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większa chwałę Boga
  Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako „naszej Pani”
  Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą
  Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej
  Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego
  Ignacy z Loyoli, wiernie realizujacy ślubowane rady ewangeliczne
  Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego
  Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory
  Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka
  Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego
  Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych
  Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa
  Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła
  Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje
  Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek jest dla chwały, czci i służby Bogu
  Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej duszy i bliźnich

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego z Loyoli do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego.

  Amen.