Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie do świętych i błogosławionych » Litania do Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

Litania do Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
  Błogosławiony Jerzy Męczenniku,
  Odważny wyznawco Chrystusa,
  Wierny świadku Ewangelii,
  Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,
  Czcicielu Maryi Niepokalanej,
  Oddany od dzieciństwa Bogu,
  Wychowany w pobożnej rodzinie,
  Gorliwy w służbie ołtarza,
  Pragnący naśladować świętych,
  Wierny głosowi powołania,
  Apostole godności człowieka,
  Obrońco nienarodzonych,
  Miłosierny dla cierpiących,
  Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
  Dobry pasterzu ludzi pracy,
  Uczący zło dobrem zwyciężać,
  Wzywający do męstwa i solidarności,
  Broniący wartości ewangelicznych,
  Przestrzegający przed chęcią odwetu,
  Wzywający do trwania w nadziei,
  Niesprawiedliwie oskarżany,
  Okrutnie umęczony,
  Kapłanie wierny aż do końca,
  Męczenniku prawdy i wolności,
  Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
  W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

  Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  Amen.