Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 8 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 8 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 8 grudzień 2023

  Piątek, 8 grudnia 2023
  kolor liturgiczny: biały | Rok B, II
  I Tydzień Adwentu
  Imieniny: Marii, Wirginii

  Pierwsze czytanie (Rdz 3, 9-15. 20)

  Bóg wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo węża a potomstwo niewiasty

  Czytanie z Księgi Rodzaju

  Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»

  On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».

  Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»

  Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem».

  Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»

  Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».

  Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».

  Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

  Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 1bc))

  Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

  Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
  i święte ramię Jego.

  Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

  Pan okazał swoje zbawienie, *
  na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
  dla domu Izraela.

  Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

  2. czytanie (Ef 1, 3-6. 11-12)

  Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

  Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

  Albo:

  Aklamacja (Łk 1, 28)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,
  błogosławiona jesteś między niewiastami

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 1, 26-38)

  Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

  Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

  Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

  Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

  Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

  Wtedy odszedł od Niej anioł.

  Rozważanie nad Ewangelią

  Opowieść o Zwiastowaniu Maryi, szczegółowo przedstawiona w Ewangelii wg św. Łukasza, nie znajduje swojego odpowiednika w Ewangelii św. Mateusza, gdzie podobne wydarzenie dotyczy Józefa. Różnica ta wynika z odmiennych adresatów obu Ewangelii: Mateusz kieruje swoje słowa do chrześcijan z żydowskim pochodzeniem, dla których centralną postacią w wydarzeniach biblijnych jest mężczyzna.

  Analizując tekst Łukaszowy, napotykamy na kluczowe wyrażenia. Pierwsze, „dla Boga nie ma nic niemożliwego”, w oryginalnym kontekście nabiera szerszego znaczenia: „odtąd nic nie będzie niemożliwe dla Boga”. Sugeruje to, że od momentu Wcielenia, zaczyna się nowa era w relacji między Bogiem a ludźmi – czas Kościoła i Bożego miłosierdzia, gdy Bóg odpowiada na prośby wiernych.

  Drugie istotne wyrażenie, „niech mi się stanie według słowa Twego”, wyraża głębokie emocjonalne zaangażowanie Maryi, porównywalne do dziecka proszącego rodziców o zakup wymarzonej zabawki. To nie jest tylko spokojna akceptacja woli Bożej, ale intensywne, emocjonalne pragnienie, aby wola Boża została spełniona w jej życiu.

  Z tych refleksji rodzi się pytanie: czy potrafię radować się z wypełniania woli Bożej tak, jak uczyniła to Maryja?