Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 1 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 1 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 1 grudzień 2023

  Piątek, 1 grudnia 2023

  34 tygodnia zwykłego
  ♦ kolor liturgiczny: zielony | Rok A, I

  PIERWSZE CZYTANIE

  Wieczne panowanie Syna Człowieczego

  Dn 7, 2-14

  Wieczne panowanie Syna Człowieczego

  Czytanie z Księgi proroka Daniela

  Ja, Daniel, ujrzałem w swoich wizjach nocnych: Oto cztery wichry z nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzyłem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją  zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.

  I oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do  niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! Potem patrzyłem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę.

  Dalej ujrzałem w moich nocnych wizjach: Oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co  pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

  Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z  płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu hałasu wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzyłem, aż oto zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia do czasu oznaczonego.

  Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i  wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

  Oto słowo Boże.

   

  PSALM RESPONSORYJNY

  Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a i 80a i 81 (R.: por. 57b)

  Refren: Chwalcie na wieki najwyższego Pana.

  Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
  błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
  Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
  błogosławcie Pana, morza i rzeki.

  Refren.

  Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
  błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
  Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

  Refren.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

  Łk 21, 28bc

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
  ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  EWANGELIA

  Łk 21, 29-33

  Przypowieść o drzewie figowym

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść:
  «Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że  wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.

  Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą».

  Oto słowo Pańskie.

  Rozważania nad Ewangelią

  Na przełomie roku kościelnego, podczas Adwentu, rozważamy eschatologiczne i apokaliptyczne przesłania Jezusa. Te refleksje oscylują między proroctwami dotyczącymi końca czasów, które niedawno rozważaliśmy, a smutną historią Narodu Wybranego i jego stolicy – Jerozolimy, o której słyszymy obecnie.

  W tych momentach przypominamy sobie o dwóch fundamentalnych prawdach wiary chrześcijańskiej: pierwsza to przekonanie, że mimo iż świat ten przeminie, słowa Jezusa pozostaną wiecznie aktualne. Druga prawda podkreśla konieczność czujnego obserwowania znaków czasu, aby być gotowym na spotkanie z Panem.

  Podkreślenie tych prawd znajduje swoje odzwierciedlenie w słowach Jezusa: „Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”. Kończenie świata, jakiego znamy, dzieje się dla każdego z nas w chwili śmierci. Zatem ten ostateczny koniec nie jest tak odległy, jak mogłoby się wydawać, i należy do nas, by na niego przygotować.