Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 29 listopada 2023

Czytanie na dzisiaj – 29 listopada 2023

  Czytanie na dzisiaj - 29 listopada 2023

  Środa, 29 listopada 2023
  34 tygodnia zwykłego
  kolor liturgiczny: zielony | Rok A, I

  Pierwsze czytanie na dzisiaj

  Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28

  Uczta Baltazara i tajemniczy napis

  Czytanie z Księgi proroka Daniela

  Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w  liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w  Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze  świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i  jego nałożnice. Pijąc wino, wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych.

  W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie.

  Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: «Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził z Judy król, mój ojciec? Słyszałem o tobie, że  posiadasz boskiego ducha i że stwierdzono u ciebie światło, rozwagę i  nadzwyczajną mądrość. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie».

  Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: «Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym! Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia z Jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i  twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i  złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Dlatego posłał On tę rękę, która nakreśliła to pismo.

  A oto nakreślone pismo: Mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i  ustalił jego kres. Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres – twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je Medom i  Persom».

  Oto słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY

  Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b)

  Refren: Chwalcie na wieki najwyższego Pana.

  Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
  błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
  Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
  błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

  Refren.

  Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
  błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
  Błogosławcie Pana, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

  Refren.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

  Ap 2, 10c

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Bądź wierny aż do śmierci,
  a dam ci wieniec życia.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  EWANGELIA

  Łk 21, 12-19

  Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i  do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i  namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.

  Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

  A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i  przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

  Oto słowo Pańskie.

  Rozważania nad Ewangelią na dziś

  W dzisiejszym rozważaniu 29 listopada nad ewangelią kontynuujemy wątek rozpoczęty wczoraj. Chrystus przewiduje, że Jego naśladowcy napotkają na trudności, w tym prześladowania, które będą szczególnie dotkliwe, gdyż mogą pochodzić nawet od najbliższych: rodzeństwa, rodziców, krewnych, czy przyjaciół. Ci, kierując się strachem lub zupełnie innymi przekonaniami, nawet religijnymi, mogą stać się źródłem cierpienia dla chrześcijan.

  Jednakże, Jezus daje zapewnienie: ci, którzy pozostaną Mu wierni „do końca”, czyli do chwili swojej śmierci, nie poniosą straty w kontekście życia wiecznego. Zgodnie z Jego słowami, „włos z głowy im nie spadnie”, co symbolizuje ochronę przed ostateczną stratą.

  Takie spojrzenie Jezusa i wczesnych chrześcijan na życie ludzkie radykalnie różni się od współczesnych perspektyw. Dla nich priorytetem było pozostanie wiernym Chrystusowi do ostatniego dnia doczesnej egzystencji, nawet jeśli była ona pełna trudności i uważana za nietrwałą, by ostatecznie osiągnąć wieczność i nieograniczone szczęście w Jego obecności. To stanowi zastanawiający kontrast w stosunku do współczesnych priorytetów i wartości.