Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie » Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Matko Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami
  Matko Łaski Bożej,
  Matko wzajemnego przebaczenia,
  Matko Kościoła,
  Matko nadziei,
  Matko wolności,
  Matko hutników,
  Matko rolników,
  Matko wszystkich ludzi pracy,
  Matko pielgrzymów i wygnańców,
  Uzdrowienie chorych,
  Ucieczko grzesznych,
  Pocieszycielko strapionych,
  Przewodniczko w ciemnościach,
  Obrono upokorzonych,
  Siło słabych,
  Odwago cierpiących,
  Piekarska Pani – cudami słynąca,
  Piekarska Pani – oparcie ludu śląskiego,
  Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą i naszą,
  Piekarska Pani – umacniająca trwałość naszych rodzin,
  Opiekunko inwalidów,
  Opiekunko więźniów,
  Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka,

  Święta Maryjo, módl się za nami

  Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami

  Święta Panno nad Pannami, módl się za nami

  Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, prosimy Cię Matko
  Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,
  Weź w opiekę nas i nasze rodziny,
  Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,
  Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,
  Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego,
  Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi,
  Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament,
  Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych,
  Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,
  Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,
  Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła,
  Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła,
  Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była,
  Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,
  Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

  K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się ciszą imieniem i opieka Najświętszej Maryi Panny, i którzy czcza Jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem wolni byli od wszelkiego zła na ziemi, i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, pana naszego.

  Amen.