Strona główna » Sakrament Pokuty i Pojednania » Rachunek sumienia przed spowiedzią

Rachunek sumienia przed spowiedzią

Przy rachunku sumienia moim pierwszym obowiązkiem jest zastanowienie się, czy popełniłem jakiś grzech ciężki. Przed rozpoczęciem rachunku sumienia należy poprosić Boga o światło i prowadzenie.

Modlitwa przygotowawcza

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Rachunek sumienia

Kiedy ostatni raz przystępowałem do sakramentu pokuty?

Czy moja spowiedź i żal były szczere?

Czy nie zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim lub czy nie zataiłem go?

Czy odprawiłem naznaczoną pokutę?

Czy przyjmowałem Komunię świętą wiedząc, że mam na sumieniu grzech ciężki?

Czy spełniłem obowiązek wielkanocny, tzn. czy przyjąłem Komunię w Okresie Wielkanocnym (od I Niedzieli Wielkiego Postu do Niedzieli Zesłania Ducha Święte-go)?

Czy przysięgałem Bogu mówić prawdę, a następnie świadomie kłamałem w swoich zeznaniach lub oświadczeniach?

Czy poważnie nadużyłem świętego imienia Boga?

Czy świadomie i dobrowolnie opuszczałem Mszę niedzielną lub świąteczną bez przyczyny?

Czy zaniedbywałem poważnie swoje obowiązki rodzicielskie?

Czy przyjmowałem postawę raniącą i pełną nienawiści w stosunku do innych?

Czy spowodowałem zagrożenie dla życia własnego lub innych przez bezmyślne zachowania (np. prowadząc samochód w stanie nietrzeźwym, łamiąc przepisy bezpieczeństwa…)?

Czy miałem jakikolwiek udział w przerwaniu życia nienarodzonego, np. doradzałem aborcję lub narażając się na poważną okazję do grzechu? .

Czy przywłaszczyłem sobie coś cennego?

Czy podjąłem szczery wysiłek, aby zwrócić to, co sobie przywłaszczyłem?

Czy moja rodzina była pozbawiona koniecznych rzeczy z powodu mojej rozrzutności?

Czy dopuściłem się poważnej niesprawiedliwości nierzetelnie pracując, wyznaczając wygórowane ceny, płacąc zbyt niskie wynagrodzenia, nadużywając własności bliźniego lub w sposób nieuczciwy dążyłem do zniszczenia czyjegoś przedsiębiorstwa?

Czy zdarzało się, że kogoś fałszywie oskarżałem o grzeszne czyny?

Czy ujawniłem ukrywany ciężki grzech bliźniego bez dostatecznej przyczyny?

Czy słowem lub przykładem doprowadziłem kogoś do grzechu ciężkiego?

Czy uczestniczyłem w ciężkim grzechu kogoś innego, np. pomagając w kradzieży, rozpowszechniając literaturę pornograficzną?

Czy zgrzeszyłem poważnie przez zaniedbywanie gestów czułości wobec mojego współmałżonka?

Czy wykonywałem akt małżeński w niewłaściwy sposób lub odmawiałem zaspokojenia rozsądnych pragnień seksualnych mojego współmałżonka?

Czy korzystałem z przyjemności seksualnych sam na sam lub z kimś innym niż mój współmałżonek?

Czy dobrowolnie grzeszyłem przeciwko czystości, oddając się złym myślom lub świadomie?

image_pdfWydrukuj modlitwę