Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy do Pana Jezusa » Codzienne ofiarowanie

Codzienne ofiarowanie

  Boskie Serce Jezusa,
  ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
  wszystkie modlitwy, sprawy, prace
  i krzyże dnia dzisiejszego jako
  wynagrodzenie za grzechy moje.
  Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,
  w jakich Ty za nas ofiarowałeś się
  na krzyżu i nieustannie ofiarujesz
  się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za
  Kościół święty, za Ojca świętego
  i na intencje na dzień dzisiejszy
  wyznaczone, za potrzeby naszej
  parafii, rodziny, za przełożonych
  i krewnych tak żywych, jak i zmarłych.
  Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,
  jakich dostąpić mogę i ofiaruję
  je za dusze w czyśćcu.

  Amen.