Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie » Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

  Matko Odkupiciela Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego… racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do ciebie, aby podziękować za wszystko coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas i dla całej ludzkości.

  Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska

  Matko Chrystusowa i Matko Kościoła – Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką, Dziękujemy Ci Pani Fatimska
  Matko Misyjnego Kościoła – Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami,
  Matko ludzi – dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych,
  Matko narodów – dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu,
  Matko życia – dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci,
  Matko życia – dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 roku przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność,
  Matko każdego człowieka – walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce,

  Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

  Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa. – Okaż, że jesteś Matką.
  Matko miłości doskonałej,
  Matko Nadziei i pokoju,
  Święta Matko Odkupiciela,
  Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie,
  Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna,
  Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej,

  Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi

  Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku – Bądź nam towarzyszką drogi.
  Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras,
  Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku,
  Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej,
  Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą,
  Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość,
  Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód – nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni,
  Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką,

  Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

  Tego, który umiera z głodu. – Okaż, że jesteś Matką.
  Tego, który jest śmiertelnie chory,
  Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość,
  Tego, kto nie znajduje pracy,
  Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić,
  Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany,
  Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia,
  Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód,

  Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

  Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją. – Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
  Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda,
  Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek,
  Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim,

  Powtarzamy: Czuwaj Maryjo

  Na czekającej nas jeszcze drodzem – Czuwaj Maryjo.
  Nad ludźmi,
  Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny,
  Nad odpowiedzialnymi za losy państw,
  Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości,
  Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata,
  Na drodze nowej ewangelizacji Europy,
  Nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła,

  Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

  W kolegialnej jedności z pasterzami. – Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
  W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie,
  Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego,

  Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo

  Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka. – Wspomóż nas Maryjo.
  Niechaj nie ciąży nam zmęczenie,
  Niech trud nie opóźnia naszych kroków,
  Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca,

  Módlmy się: Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty. Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie.

  Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna.