Strona główna » Czytanie Pisma Świętego w rodzinie » Rola Biblii w Chrześcijańskiej rodzinie

Rola Biblii w Chrześcijańskiej rodzinie

Rozważanie nad rolą Biblii w rodzinie z konieczności musi zostać oparte na prawdzie o roli, jaką Słowo Boże spełnia w Kościele. Wynika to z faktu, że rodzina chrześcijańska jest małym „domowym Kościołem”. Ona jako ludzka wspólnota podstawowa jest głównym podmiotem urzeczywistniania się Kościoła w świecie. To, co odnosi się do Kościoła powszechnego, odnosi się również do rodziny jako „Kościoła domowego”. Z tej racji rola Słowa Bożego w rodzinie chrześcijańskiej jest taka sama jak w całym Kościele. Lektura Biblii w rodzinie ma głęboką rację i uzasadnienie w obopólnym przenikaniu się między Kościołem a Pismem Świętym. Ważną jest rzeczą, by z tego faktu, przed przystąpieniem do takiej lektury, wydobyć kilka zasadniczych, teologicznych racji sięgania po Biblię. One bowiem winny stanowić najgłębszą motywację do wytrwałej, systematycznej lektury Pisma Świętego i zażyłości ze Słowem Bożym w rodzinie.