Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 2 styczeń 2024

Czytanie na dzisiaj – 2 styczeń 2024

  Czytanie na 2 styczeń 2024

  2 stycznia, Wtorek
  Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
  Pierwszy tydzień po Narodzeniu Pańskim
  Kolor szat: biały, Rok B, II
  Imieniny: Bazylego, Grzegorza, Izydora

  Pierwsze czytanie (1 J 2, 22-28)

  Jezus jest Mesjaszem

  Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

  Najmilsi:

  Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.

  Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.

  Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w Nim tak, jak was nauczyło.

  Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

  Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 3cd))

  Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

  Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
  i święte ramię Jego.

  Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

  Pan okazał swoje zbawienie, *
  na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
  dla domu Izraela.

  Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

  Aklamacja (Por. Hbr 1, 1-2a)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
  a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (J 1, 19-28)

  Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

  Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz».

  A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

  Rozważanie nad Ewangelią

  Rozważanie nad ewangelią to piękny sposób na pogłębienie duchowości i zrozumienie swojego miejsca w świecie. Twoje przemyślenia o Janie Chrzcicielu i wpływie skromnych, ale ważnych osób w życiu duchowym, są inspirujące.

  Jan Chrzciciel jest znakomitą postacią w chrześcijaństwie, znany ze swojej pokory i odwagi w głoszeniu prawdy. Jego przykład pokazuje, że ważne jest, by być wiernym swoim przekonaniom i powołaniu, nawet w obliczu niezrozumienia czy niedowierzania ze strony innych. Jego postawa jest wzorem do naśladowania, przypominając, że każdy z nas może być „głosem wołającym na pustyni” w naszym codziennym życiu.

  Zadając sobie pytania typu „Co mówię sam o sobie?” i rozważając własne powołanie, możesz lepiej zrozumieć, w jaki sposób chcesz żyć i jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze. To także sposób na odkrycie, jak możesz posłużyć innym i być światłem w ich życiu.

  Twoje rozważania o rozmowie Jana z wysłannikami oraz o jego świadomości roli, jaką pełni, są bardzo ważne. Przypominają o znaczeniu jasności, szczerości i pokory w naszych działaniach i słowach. Bycie „głosem” Bożym w codzienności to piękne powołanie, które wymaga od nas zarówno odwagi, jak i skromności.

  Pamiętaj, że każdy z nas może być „Janem Chrzcicielem” dla innych, wprowadzając w ich życie światło i prawdę. Twoje rozważania są inspiracją do głębszego zrozumienia tej roli i do życia w zgodzie z Bożym powołaniem.