Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 11 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 11 grudzień 2023

  Czytanie na-dzisiaj - 11 grudzień 2023

  11 grudzień, Poniedziałek
  Drugi Tydzień Adwentu
  Kolor szat: fioletowy lub biały, Rok B, II
  Imieniny: Damazego, Daniela, Waldemara

  Pierwsze czytanie (Iz 35, 1-10)

  Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; on sam przychodzi, by was zbawić».

  Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale – w trzcinę i sitowie.

  Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

  Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d))

  Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

  Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
  oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
  Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
  dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
  i chwała zamieszka w naszej ziemi.

  Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

  Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
  ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Wierność z ziemi wyrośnie, *
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

  Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

  Pan sam szczęściem obdarzy, *
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
  a śladami Jego kroków zbawienie.

  Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

  Aklamacja

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Oto przyjdzie Król, Pan ziemi,
  i zdejmie z nas jarzmo niewoli.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 5, 17-26)

  Chrystus uzdrawia duszę i ciało

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. a była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.

  Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.

  On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?»

  Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”?

  Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.

  Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

  Rozważanie nad Ewangelią

  Dzisiejsza ewangelia jest doskonałym przykładem modlitwy wstawienniczej. W niej czterech ludzi przyprowadza sparaliżowanego do Jezusa, a On, zwracając uwagę na ich wiarę, uzdrawia go. Być może ten sparaliżowany człowiek nie miał już nadziei na swoje uzdrowienie ani wiarę w poprawę swojego losu. Być może zgodził się zostać przyprowadzony do Jezusa przez innych, gdyż nie miał już żadnych perspektyw. Jednak Jezus, który często wymaga od chorych wyrazu wiary przed uzdrowieniem, tym razem zareagował na wiarę tych, którzy włożyli wiele trudu w przyprowadzenie go do Niego.

  Warto również zaznaczyć, że zanim Jezus dokonał uzdrowienia fizycznego, najpierw zadbał o uzdrowienie duchowe sparaliżowanego, przebaczając mu jego grzechy. Wydaje się, że chciał On przekazać zarówno jemu, jak i nam ważną lekcję: ponad zdrowie fizyczne stoi zdrowie duchowe z Jego perspektywy. Jeśli chcemy prosić Go o uzdrowienie ciała, powinniśmy najpierw zatroszczyć się o nasze uzdrowienie ducha, pojednanie z Bogiem i ludźmi.

  Możliwe, że dzięki mojej wierze i modlitwie Bóg zechce dokonać uzdrowienia duchowego mojego współmałżonka, rodziców, dzieci czy wnuków, którzy od dawna stracili kontakt z Bogiem i Jego Kościołem. Być może dzięki wierzeniom mojej rodziny i bliskich Bóg udzieli uzdrowienia także mnie. Warto zachować wiarę i modlić się o uzdrowienie ducha, mając nadzieję, że Bóg odpowiedzi na nasze prośby.