Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 1 styczeń 2024, Nowy Rok

Czytanie na dzisiaj – 1 styczeń 2024, Nowy Rok

  Czytanie na dzisiaj – 1 styczeń 2024

  1 stycznia, Poniedziałek, Nowy Rok
  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
  Oktawa Narodzenia Pańskiego
  Kolor szat: biały, Rok B, II
  Imieniny: Józef, Maria, Mieczysław,

  Pierwsze czytanie (Lb 6, 22-27)

  Błogosławieństwo Boże

  Czytanie z Księgi Liczb

  Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom.

  Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

  Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

  Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a))

  Bóg miłosierny niech nam błogosławi

  Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
  niech nam ukaże pogodne oblicze.
  Aby na ziemi znano Jego drogę, *
  Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

  Bóg miłosierny niech nam błogosławi

  Niech się narody cieszą i weselą, †
  bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
  i kierujesz narodami na ziemi.
  Niech nam Bóg błogosławi, *
  i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

  Bóg miłosierny niech nam błogosławi

  2. czytanie (Ga 4, 4-7)

  Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty

  Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

  Bracia:

  Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

  Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

  Aklamacja (Por. Hbr 1, 1-2a)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
  a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 2, 16-21)

  Nadano Mu imię Jezus

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

  Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

  Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

  Rozważanie nad noworoczną Ewangelią

  W czasie mojej modlitewnej kontemplacji dołączę do pasterzy – prostych ludzi, którzy z radością i zaciekawieniem biegną do Betlejem, by zobaczyć to, co zostało im objawione. Zastanowię się nad ich przejętymi twarzami i wsłucham się w ich rozmowy, pełne emocji i głębokiego przeżycia.

  Zadaję sobie pytanie o moje własne przeżywanie oktawy Bożego Narodzenia. Jakie uczucia i myśli towarzyszyły mi w tych dniach? Jak wyglądała moja modlitwa Słowem Bożym? Które fragmenty Ewangelii o narodzeniu Jezusa najbardziej poruszyły moje serce?

  Udam się razem z pasterzami do miejsca, gdzie znajdują się Maryja, Józef i Niemowlę Jezus. Zatrzymam się przy nich, kontemplując ich twarze, ich wewnętrzny pokój i miłość, wszystko to w prostocie stajni.

  Zastanowię się nad obrazem Boga, który rodzi się w stajni, otoczony przez prostych ludzi. Zadaję sobie pytanie, jak wielkie są Boże dzieła, które dokonują się w cichości, w ubóstwie i pośród ludzi o prostym sercu.

  Przywołam na myśl miejsca w moim życiu, które wydają mi się ubogie, i uświadomię sobie, że Jezus pragnie się w nich narodzić dla mnie. Zastanowię się, gdzie w moim życiu widzę największą duchową nędzę.

  Rozważę też ludzi, którzy są obecni w mojej codzienności, proste osoby, które mogą uobecniać dla mnie narodzonego Jezusa, cichość Maryi i dobroć Józefa.

  Na koniec mojej medytacji zbliżę się do Maryi, prosić będę ją o możliwość uczestniczenia w przeżyciach Jej serca. Rozmawiać chcę z Nią o tym, co doświadczała w stajni. Poproszę Ją słowami: „Maryjo, uproś mi serce proste, otwarte na Słowo Boga”.