Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie do świętych i błogosławionych » Litania do św. Gerarda Majelli

Litania do św. Gerarda Majelli

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami.

  Św. Gerardzie, nadzwyczajnymi laskami już w dzieciństwie obdarzony, módl się za nami.
  Św. Gerardzie, sług wiernych doskonały wzorze
  Św. Gerardzie, aniele czystości i niewinności
  Św. Gerardzie, serdeczny miłośniku Dzieciątka Jezusa
  Św. Gerardzie, przedziwny sługo Niepokalanej Dziewicy
  Św. Gerardzie, seraficzny czcicielu Eucharystii
  Św. Gerardzie, wzorze miłości bliźniego
  Św. Gerardzie, przykładzie prawdziwej pokory
  Św. Gerardzie, wzorze doskonałego posłuszeństwa
  Św. Gerardzie, heroicznie poddany Woli Bożej
  Św. Gerardzie, mistrzu życia duchownego
  Św. Gerardzie, postrachu szatanów
  Św. Gerardzie, żywicielu głodnych
  Św. Gerardzie, troskliwy ojcze ubogich
  Św. Gerardzie, miłosierny opiekunie chorych
  Św. Gerardzie, pocieszycielu strapionych
  Św. Gerardzie, szczególny opiekunie matek rodzących
  Św. Gerardzie, stróżu poczętych dzieci
  Św. Gerardzie, nieustraszony misjonarzu
  Św. Gerardzie, obdarzony charyzmatem nawracania grzeszników
  Św. Gerardzie, przesławny cudotwórco
  Św. Gerardzie, chlubo i podporo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się: Boże, który od młodości rozpaliłeś świętego Gerarda niezwykłą miłością do Swego ukrzyżowanego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jego przykładem stawali się żywym obrazem naszego Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  Amen.