Przejdź do treści
Modlitwy » Litanie do świętych i błogosławionych » Litania do św. Rity

Litania do św. Rity

  Litania do św. Rity

  Z ogromną radością i poczuciem wspólnoty zapraszamy Was do udziału w wyjątkowej modlitwie – Litania do Świętej Rity. Ta głęboka i poruszająca modlitwa jest wyrazem naszej wiary i nadziei, a także sposobem na oddanie hołdu tej wyjątkowej świętej, znanej jako patronka spraw trudnych i beznadziejnych.

  Święta Rita, przez swoje życie pełne prób i wytrwałości, stała się symbolem siły i niezachwianej wiary w obliczu największych trudności. W Litanii do Świętej Rity, wzywamy jej orędownictwo i prosimy o jej przewodnictwo w naszych codziennych wyzwaniach, szczególnie w tych momentach, gdy wydaje się, że wszystkie drzwi są zamknięte.

  Ta modlitwa jest okazją do wspólnego zwrócenia się do Świętej Rity z prośbami o wsparcie w osobistych zmaganiach, o uzdrowienie ran, zarówno fizycznych, jak i duchowych, i o siłę, by przetrwać najcięższe chwile w naszym życiu. Przez jej przykład, uczymy się cierpliwości, wytrwałości i niekończącej się wiary.

  Zachęcamy każdego, niezależnie od osobistych doświadczeń i wyzwań, do dołączenia do nas w tej modlitwie. Niech ten czas wspólnej Litanii do Świętej Rity będzie dla nas okazją do wzajemnego wsparcia, duchowego wzrostu i odnalezienia nadziei w najtrudniejszych momentach.

  Litania do św. Rity

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami
  Święty Augustynie,
  Święta Moniko,
  Święta Rito,
  Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
  Pocieszycielko zasmuconych,
  Obrono i ucieczko opuszczonych,
  Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
  Przykładzie łagodności i pokory,
  Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
  Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
  Ozdobo zakonu augustiańskiego,
  Różo miłości,
  Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
  Oblubienico Jezusa cierpiącego,
  Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,
  Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
  Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
  Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
  Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
  Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
  Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

  Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
  Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
  Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
  Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
  Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali,
  Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
  Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
  Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

  We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie
  We wszystkich niebezpieczeństwach,
  We wszystkich potrzebach i uciskach,
  W każdym smutku i przeciwności,
  W krzyżu i cierpieniu,
  W godzinę śmierci,

  Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

  K. Módl się za nami święta Rito.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

  Amen.

  Pobierz tekst Litania do świętej Rity w PDF do druku

  Posłuchaj Litanii do św. Rity:

   

  Litania do Świętej Rity – Modlitwa oczyszczenia i uzdrowienia

  Litania do Świętej Rity, często nazywana modlitwą o uzdrowienie i nadzieję, zajmuje wyjątkowe miejsce w tradycji katolickiej. Jest to modlitwa pełna głębokiej duchowości, odwołująca się do życia i cudów Świętej Rity z Cascia, która jest uważana za patronkę spraw trudnych, beznadziejnych oraz ran fizycznych i emocjonalnych.

  Modlitwa ta jest wyjątkowa ze względu na swoją strukturę i treść. Składa się z serii wezwań, które odwołują się do różnych aspektów życia i świętości Rity. Przez te wezwania, wierni proszą o jej wstawiennictwo w trudnych sytuacjach życiowych, od zdrowotnych po osobiste i duchowe wyzwania.

  Święta Rita, znana ze swojej niezwykłej wiary i wytrwałości w cierpieniu, jest wzorem do naśladowania dla wielu wiernych. Jej życie pełne było prób, ale także głębokiej miłości i zaufania do Boga. Litania do Świętej Rity, odmawiana indywidualnie lub wspólnie, jest sposobem na duchowe połączenie z jej postacią i czerpanie siły z jej przykładu.

  W liturgii katolickiej Litania do Świętej Rity często jest odmawiana podczas specjalnych nabożeństw, w szczególności w dniu jej święta, 22 maja. Jest to także popularna modlitwa wśród tych, którzy doświadczają osobistych trudności, poszukując pocieszenia i nadziei w jej świętym orędownictwie.

  Litania ta nie tylko przypomina wiernym o mocy modlitwy i zaufania do Boga w obliczu przeciwności, ale także służy jako przypomnienie, że nawet w najcięższych chwilach możemy znaleźć pociechę i wsparcie w wierze i wspólnocie kościelnej.

  Dla tych, którzy chcieliby zgłębić więcej modlitw dedykowanych Świętej Ricie, istnieje bogaty zasób modlitw na stronie Modlitwy do św. Rity. Znajdziecie tam szeroki wybór modlitw, które mogą być pomocne w różnych życiowych sytuacjach, odmawiane zarówno w osobistej modlitwie, jak i podczas wspólnych nabożeństw.