Strona główna » Modlitwy do Maryi » Modlitwa dziękczynna Akatystu ku czci Bogurodzicy

Modlitwa dziękczynna Akatystu ku czci Bogurodzicy

Przyjmij, o Potężna,
Najczyszystsza Pani i Królowo nasza,
Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny,
które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy,
my słudzy Twoi niegodni.
Wybrana spośród wszystkich pokoleń,
nad wszystkie stworzenia
nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś.
Przy Twoim udziale Pan zastępów jest z nami.
Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego
i nasyciliśmy się
świętym Ciałem i Krwią najczystszą.
Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia
na pokolenie,
przez Boga wysławiona,
wspanialsza od Cherubinów
i czcigodniejsza od Serafinów.
W tej oto godzinie, o pełna chwały
Bogurodzico Najświętsza,
nie ustawaj w modlitwie za nas,
niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej
złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia
wolni byli i od wszelkiej szatańskiej
złośliwości uchronieni.
Aż do chwili ostatniej wstawiając się za nami,
zachowaj nas nienagannymi.
Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni,
Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata
składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie
teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.

image_pdfWydrukuj modlitwę