Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 18 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 18 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 18 grudzień 2023

  18 grudnia, Poniedziałek
  Trzeci Tydzień Adwentu
  Kolor szat: fioletowy, Rok B, II
  Imieniny: Bogusława, Gracjana, Miłosława

  Pierwsze czytanie (Jr 23, 5-8)

  Mesjasz będzie potomkiem Dawida

  Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

  «Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.

  Dlatego właśnie nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył; tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi».

  Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7))

  Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

  Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
  aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
  i ubogimi według prawa.

  Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

  Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
  i ubogiego, który nie ma opieki.
  Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
  nędzarza ocali od śmierci.

  Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

  Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
  który sam czyni cuda.
  Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
  a Jego chwała niech wypełni ziemię.

  Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

  Aklamacja

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
  przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Mt 1, 18-24)

  Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

  Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

  Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

  Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

  Rozważanie nad Ewangelią

  Dzisiejsze rozważanie nad ewangelią opowiada o trudnych okolicznościach narodzin Jezusa z perspektywy Józefa, narzeczonego Maryi. Maryja, będąc narzeczoną Józefa i będąc w ciąży, znajdowała się w sytuacji, która mogła zostać zinterpretowana jako niewierność zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Zgodnie z tym prawem, Maryja mogła zostać skazana na śmierć przez ukamienowanie. Józef, mimo swojego prawa do zgłoszenia tej sytuacji władzom i otrzymania rozwodu, postanawia postąpić inaczej. Jego decyzja o niepodawaniu Maryi do publicznego napiętnowania i rozwiązaniu ich zaręczyn w tajemnicy, miała na celu ochronę Maryi i uniknięcie publicznej hańby dla niej i jej rodziny.

  Józef, postępując w ten sposób, wykazał się nie tylko miłością i troską o Maryję, ale i odwagą, ponieważ sam musiał stawić czoła społecznemu potępieniu i konsekwencjom swojej decyzji. W tekście podkreślona jest również rola snów i wizji w życiu Józefa, przez które Bóg komunikował się z nim, zachęcając go do ochrony Maryi i przyjęcia jej jako swojej żony. Imię nadane nowo narodzonemu Jezusowi – „Jahwe wybawia, ratuje” – odzwierciedla misję Jezusa jako wybawiciela ludzkości.

  Dzisiejsze rozważanie podkreśla głęboką miłość i zaufanie Józefa do Maryi oraz jego wiarę w Boże prowadzenie, co ostatecznie prowadzi do spełnienia się Bożego planu poprzez narodziny Jezusa.