Przejdź do treści
Modlitwy » Modlitwy do Maryi » Przez Ciebie Bóg do nas mówi

Przez Ciebie Bóg do nas mówi

  Przez Ciebie Bóg do nas mówi

  Maryja, przez swoje życie, daje nam przykład bezwarunkowej wiary i pokory. Jej „Fiat” – zgoda na plan Boży i „Magnificat” – pieśń uwielbienia, są inspiracją dla nas, abyśmy także w naszym życiu potrafili otworzyć się na Boże słowo i z radością odpowiadać na wezwania Pana. Zapraszamy do wspólnej modlitwy Przez Ciebie Bóg do nas mówi, aby prosić Maryję o wstawiennictwo w naśladowaniu jej prostoty, radości i wierności.

  Przez Ciebie Bóg do nas mówi

  Maryjo, cała przeczysta!
  W Tobie i przez Ciebie Bóg do nas mówi.
  Wyproś nam serce proste,
  napełnij nas swoja radością.
  Dziewico mówiąca FIAT i śpiewająca MAGNIFICAT,
  uczyń nasze serca tak przejrzystymi jak Twoje.
  Maryjo, cała pokorna,
  ukryta w tłumie, otoczona tajemnicą,
  pomóż nam nieść światu Dobrą Nowinę
  i zanurzyć się w Tajemnicę Chrystusa,
  abyśmy mogli dzielić się Nim z naszymi braćmi.

  Maryjo, cała wierna,
  Ty bez przerwy szukałaś oblicza Pana,
  Ty przyjęłaś Jego tajemnicę
  i rozważałaś ją w sercu swoim.
  Ty żyłaś zgodnie z tym, w co uwierzyłaś,
  i byłaś wzorem stałości w próbie
  i w uniesieniu radości.
  Pomóż nam być wiernymi naszym zobowiązaniom,
  być dobrymi i wiernymi sługami Twego Syna
  aż do ostatniego dnia naszego życia na ziemi.

  Amen.

  Piotr z Argos

  Modlitwa to nie tylko czas na spokojną refleksję, ale także moment łączenia się z Matką Bożą, która jako Maryja w sposób wyjątkowy uczestniczy w życiu każdego wierzącego. Poprzez modlitwę Przez Ciebie Bóg do nas mówi, możemy znaleźć pocieszenie, nadzieję i siłę, a także nauczyć się od Maryi, jak być lepszymi ludźmi.