Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 10 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 10 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 10 grudzień 2023

  10 grudzień, Niedziela
  Druga Niedziela Adwentu
  Kolor szat: fioletowy, Rok B, II
  Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

  Pierwsze czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11)

  Przygotujcie drogę dla Pana

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy».

  Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».

  Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

  Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8))

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

  Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
  oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
  Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
  dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
  i chwała zamieszka w naszej ziemi.

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

  Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
  ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Wierność z ziemi wyrośnie, *
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

  Pan sam szczęściem obdarzy, *
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
  a śladami Jego kroków zbawienie.

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

  Drugie czytanie (2 P 3, 8-14)

  Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

  Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

  Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione.

  Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość.

  Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł bez plamy i skazy – w pokoju.

  Aklamacja (Łk 3, 4c. 6)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
  wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Mk 1, 1-8)

  Prostujcie ścieżki dla Pana

  Słowa Ewangelii według Świętego Marka

  Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

  Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.

  Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

  Rozważanie nad Ewangelią

  Ewangelia podkreśla znaczenie duchowego przygotowania i nawrócenia, które są kluczowymi koncepcjami w chrześcijańskiej wierze. Centralną postacią jest Jan Chrzciciel, który symbolizuje przygotowanie drogi dla Jezusa. Jego misja, choć ważna, jest przedstawiona jako wstęp do głębszego przemienienia, które ma miejsce poprzez chrzest w Duchu Świętym, oferowany przez Jezusa.

  Zwracamy uwagę na to, że zadanie przygotowania drogi dla Pana nie ogranicza się tylko do proroka, ale rozciąga się również na wszystkich słuchaczy – sugerując, że każdy człowiek ma rolę do odegrania w przygotowaniu swojego serca i życia na przyjęcie duchowych prawd.

  Dalej, rozwijając ideę duchowych „dróg” i „ścieżek”, tekst wskazuje, że chodzi o drogi prowadzące do serca i ducha, które wymagają osobistego nawrócenia, naprawienia błędów i moralnego wyprostowania. W tym kontekście, Jan Chrzciciel jest widziany jako ten, który pomaga w dokonaniu duchowego rachunku sumienia.

  Chrzest Janowy jest przedstawiony jako symboliczne oczyszczenie wodą, które jest tylko zapowiedzią głębszego chrztu w Duchu Świętym przez Jezusa. Chrzest Jezusowy, w odróżnieniu od chrztu Janowego, oferuje nie tylko oczyszczenie z grzechów, ale również duchowe odrodzenie i wzmocnienie przez Ducha Świętego.

  Wyrażamy wdzięczność za chrzest i dary Ducha Świętego, prosząc o odnowienie i wzmocnienie tych darów w życiu wierzącego. To podkreśla wiarę w to, że chrzest i dary Ducha są nie tylko aktem oczyszczenia, ale również środkami do głębszej przemiany duchowej i życia zgodnego z wolą Bożą.