Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 22 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 22 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 22 grudzień 2023

  22 grudnia, Piątek
  Trzeci Tydzień Adwentu
  Kolor szatfioletowy, Rok B, II
  Imieniny: Zenona, Honoraty, Judyty

  Pierwsze czytanie (1 Sm 1, 24-28)

  Anna dziękuje za narodzenie Samuela

  Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

  Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.

  Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu».

  I oddali tam pokłon Panu.

  Psalm (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b))

  Całym swym sercem raduję się w Panu

  Moje serce raduje się w Panu, *
  dzięki Niemu moc moja wzrasta.
  Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, *
  bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.

  Całym swym sercem raduję się w Panu

  Łuk potężnych się łamie, *
  a mocą przepasują się słabi.
  Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają, *
  niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha.

  Całym swym sercem raduję się w Panu

  Pan daje śmierć i życie, *
  wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza.
  Pan czyni ubogim lub bogatym, *
  poniża i wywyższa.

  Całym swym sercem raduję się w Panu

  Biedaka z prochu podnosi, *
  z błota dźwiga nędzarza,
  by go wśród książąt posadzić *
  i dać mu tron chwały.

  Całym swym sercem raduję się w Panu

  Aklamacja

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Królu narodów, Kamieniu węgielny Kościoła,
  przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 1, 46-56)

  Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  W owym czasie Maryja rzekła:

  «Wielbi dusza moja Pana
  i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
  wszystkie pokolenia,
  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
  a Jego imię jest święte.
  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
  nad tymi, którzy się Go boją.
  Okazał moc swego ramienia,
  rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strącił władców z tronu,
  a wywyższył pokornych.
  Głodnych nasycił dobrami,
  a bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
  pomny na swe miłosierdzie.
  Jak obiecał naszym ojcom,
  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

  Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

  Rozważanie nad Ewangelią

  W moich osobistych chwilach kontemplacji zatrzymam się nad obrazem Maryi, która w domu Elżbiety doświadcza głębokiej radości, wynikającej z obecności Jezusa w jej życiu. Zwracam się z modlitwą do Maryi, prosząc, aby pozwoliła mi doświadczyć choćby cząstki Jej duchowych przeżyć, aby i ja mógł się uczyć od Niej głębokiej wiary i zaufania Bogu.

  Zobaczę na twarzach Maryi i Elżbiety radość dzielenia się bliskością Boga, którego moc działa w ich życiu. Będę prosił te dwie kobiety o wyproszenie łaski pokoju i miłości dla mojej rodziny i wspólnoty, szczególnie w oczekiwaniu na święta.

  Zastanowię się nad moimi relacjami z bliskimi, zarówno w rodzinie, jak i we wspólnocie. Czy potrafię bez wyjątku wychodzić naprzeciw każdemu człowiekowi? Czy są osoby, z którymi trudno mi się porozumieć, do których mam opory? W modlitwie zwrócę się do Maryi z prośbą o pomoc w zbliżeniu się do tych osób.

  Będę rozważał Maryję, która z wdzięcznością wylewa przed Bogiem swoją radość, wielbiąc Go za Jego dobroć i miłosierdzie. W Nim odkrywa swoją godność i wartość, ciesząc się swoim powołaniem.

  Z uwagą będę czytał kolejne wersety Magnificat, odnajdując w nich duchowe piękno Maryi. Będę się zastanawiał, które cechy Matki Bożej szczególnie poruszają moje serce. Nasycając je pięknem Jej wnętrza, będę próbował odnaleźć podobieństwa w moim własnym życiu duchowym.

  Zastanowię się nad jakością mojej osobistej modlitwy. Czy jest ona odzwierciedleniem głębi mojego wnętrza? Które słowa modlitwy Maryi mogę uczynić swoimi, a które wydają mi się jeszcze obce?

  W rozmowie z Maryją poproszę ją, aby pomogła mi wzrastać w pokornej służbie i głębokiej wewnętrznej modlitwie. Z taką samą intencją będę się modlił za moich bliskich. Moja modlitwa zakończy się odmówieniem Magnificat, słowami, które Maryja wypowiedziała, wielbiąc Boga za Jego wielkie dzieła.